Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Over onze kerk

Geschiedenis

De kerk van Ammerstol staat al sinds 1331 op zijn plek aan het kerkplein. Zo lang al dragen de mensen in en om Ammerstol zorg voor de gebouwen van de kerk. Verbouwingen, onderhoudswerk en in 1880 zelfs een geheel nieuwe kerk, het is het werk van de opeenvolgende kerkvoogdijen, met de hulp van vele kerkgangers en niet-kerkgangers. Mensen die vonden en vinden dat de geloofsgemeenschap en de predikant van de kerk van Ammerstol goed gehuisvest moeten zijn.
Dat huis mag er van binnen aantrekkelijk uitzien, het moet er letterlijk en figuurlijk warm zijn.

Deze pagina probeert al dat werk samen te vatten. Het gaat met grote stappen door de vorige eeuwen, en zal wat gedetailleerder verslag doen van de inspanningen van de laatste decennia.


1322 – Ammerstol krijgt stadsrechten

Er is nooit gebruik van gemaakt van de rechten, want men vond het een te kostbare zaak, dus bleef Ammerstol een dorp.

Bron: http://www.allesopeenrij.nl/kennis/geschiedenis/stadsrechten/
Zie ook: https://nl.wikipedia.org/wiki/Stadsrechten


1331 – Ammerstol krijgt een kapel

De kerkelijke geschiedenis van Ammerstol begint formeel op 22 juli 1331, 9 jaar na de toekenning van stadsrechten op 16 mei 1322. Graaf Willem III van Holland had kort ervoor een kapel in Ammerstol gesticht, een kruiskerk met westtoren. De kerk stond dus achterstevoren ten opzichte van de huidige situatie.

Tekening van de kerk van Ammerstol uit 1733 door Cornelis Pronk. Het is de vermoedelijke situatie van de kerk in de 18e eeuw en daarvoor. Bron: http://watwaswaar.nl, 2014.

Lees verder op: https://kerkvanammerstol.nl/ammerstol-krijgt-een-kapel-kerkgeschiedenis/