Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Op weg naar Pasen

Zoals voor de meeste van jullie bekend zal zijn heb ik vlak na kerstmis een migraine-aanval gehad of een ander verschijnsel van voorbijgaande aard in de hersenen. Ik heb daar verder niets aan over gehouden, behalve het signaal dat mijn energie beperkt is. Daarom ben ik ziek gemeld en heb ik contact met een arbo-arts. In overleg met hem verzorg ik de komende tijd de diensten, ook die in de komende stille week en bezoek ik gemeenteleden voor een persoonlijk gesprek. De arts begroot dit op 60% van mijn werktijd. Op deze manier hoop ik mijn energie weer terug te krijgen. Dat begint ook langzaam te komen.

De kerkenraad voorziet in de andere werkzaamheden. De komende tijd hoop ik die ook weer zelf op te pakken. Ik hoop bij de laatste avond van de gesprekskring Bergambacht te zijn en ik ga zeker mee met de reis. Al het andere zien we wel op het moment dat het daar is.
Ik ben jullie heel dankbaar voor alle kaarten en goede wensen. Het doet mij weer beseffen hoe gezegend wij met elkaar zijn. Om zo het werk deels uit handen te geven is niet makkelijk en het steunt mij om te horen: doe kalm aan. Een goede raad en bemoediging, die jullie jezelf hopelijk ook geven als dat een keer nodig is.

Ondertussen gaan we op weg naar Pasen. De paasnacht is het moment om uit te spreken Wie wij geloven en hoe. De tekst die wij daarvoor gebruiken is nogal ingewikkeld van taal en daarom heb ik een andere versie geschreven vanuit dezelfde gedachte. Deze geloofsbelijdenis is bedoeld voor ons allemaal, laat dus eens horen wat jullie er van vinden.
Vrede en alle goeds.

 

Ds. Roel Braakhuis

 

Geloofsbelijdenis.

Wij hebben onszelf niet gemaakt.
Wij leven ons leven vanuit wat ons toevalt en geschonken wordt.
Wij vinden onze bestemming niet als wij hebzuchtig
alles enkel voor onszelf houden,
ons leven is verweven met alles dat leeft.
Wat in ons ooit begonnen is
groeit niet tot voltooiing door wie wij zijn of wat wij hebben,
wij leven toe naar wat oneindig groter is dan wij kunnen bevatten.

Zo verstaan wij ons bestaan, ons leven.
Zo staan wij open voor Gods Geest
Die al wat mensen scheidt te boven gaat
en ons allen bezielt tot wat heilig is en goed;
heel deze wereld zal God eren en dienen.

Wij geloven in Jezus, mens als wij.
Uit God geboren, door Gods Geest bezield,
is hij beeld en gelijkenis geworden van U, onze God.
Ons leven heeft Hij geleefd, onze dood is Hij gestorven
de dood aan het kruis.
Uw macht heeft Hem uit de dood doen opstaan.
Vrede heeft Hij ons en heel de wereld verkondigd,
vrede en verzoening, heeft Hij ons gebracht.
Door Hem hebben wij door één en dezelfde Geest toegang tot U,
worden wij heiligen en huisgenoten genoemd van U, onze God.

U roept ons om te doen wat Hij gedaan heeft:
zachtmoedig te zijn, liefdevol en vredelievend,
met vreugde te leven en vol hoop U te verwachten
en de komst van Jezus, uw Zoon,
die onze toekomst is.
Kome wat komt.

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *