Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Nieuws van de kerkrentmeesters

Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn, maar binnenkort gaan we starten met het project vloer. In ons kerkrentmeestersoverleg hebben we de taken verdeeld. Bij vragen kunt u bij Bernard Zom terecht. Sjaak van Buren is vooral belast met de coördinatie van de uitvoering. Het mag duidelijk zijn dat dit een ingrijpend proces is, wat binnen de geplande tijd moet gebeuren, immers; eind september moet alles klaar zijn. Hopelijk zijn er velen die een steentje kunnen bijdragen.

Ook wil ik graag iets laten weten over ontwikkelingen met betrekking tot het takenpakket van de kerkrentmeesters. Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen en de afname van het kerkbezoek en de financiële bijdragen, zal dit gevolgen hebben voor het werk van de kerkrentmeester. De tijd dat volstaan kon worden met volgend zijn, aan wat de kerkenraad besloten heeft, is voorbij. De taak van de kerkrentmeesters is niet alleen meer het op orde houden van de begroting en het plegen van onderhoud. Veel meer zal gekeken moeten worden, samen met de kerkenraad en de gemeenteleden; hoe gaan wij de toekomst invullen en hoe gaan wij dit financieren?
Van kerkrentmeesters mag verwacht worden dat zij proactief zijn, er zal beleid ontwikkeld moeten worden op basis van reële verwachtingen en mogelijkheden. Proactief kerkbeheer moet dienstbaar zijn aan proactief toekomstgericht kerk-zijn ter plaatse. Wij moeten de komende tijd nadenken over de vraag: hoe doen we het morgen en hoe doen we het overmorgen. Kortom ook voor ons als kerkrentmeesters zijn er volop uitdagingen, welke samen en in overleg, met behulp van plannen,verder moeten worden uitgewerkt.
Deze opsomming is een korte weergave van een tekst welke in ons blad Kerkbeheer is opgenomen.

Herman van Amerongen

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *