Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Nieuws van de diaconie

Wist u:

  • Dat de diaconie een toename ziet  in hulpvragen. Op wat voor gebied dan ook. Wij ervaren dat wij als diakenen hierin met name een ondersteunende dan wel bemiddelende taak hebben.
  • Dat de diaconie op komt voor rechten van mensen. Samen met de direct betrokkenen en met betreffende organisaties en of instanties.
  • Dat de diaconie het maatschappelijk werk van de kerk is. Wij bieden hulp waar nodig meestal daar waar geen helper is.
  • Dat de kookclub een feit is. Iedere laatste donderdag van de maand ruikt het bij binnenkomst heerlijk naar vers bereide maaltijden en is het er een gezellig samenzijn.
  • Dat de diaconie wekelijks op zondag een bloemetje brengt bij zieken of bij mensen die om wat voor reden dan ook een bloemetje kunnen gebruiken. Dit namens u!
  • Dat wij actief betrokken zijn bij Stichting Budget Hulp Krimpenerwaard.
  • Dat de diaconie deel neemt aan overlegvormen binnen de burgerlijke gemeente zoals het Welzijn overleg/SWOB.
  • Dat de diaconie er voor zorgt dat mensen een kaartje ontvangen bijvoorbeeld bij ziekte.
  • Dat de diaconie over een groot deel van haar werkzaamheden niet kan communiceren vanwege anonimiteit.
  • Dat wij u uitnodigen bij vragen of opmerkingen met ons contact op te nemen.

Met vriendelijke groet,
namens de diaconie,
José Bos

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *