Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Nieuws van de diaconie

Er gaat wat veranderen met de collectes voor de diaconie. We gaan de opbrengsten van de collectes dit jaar op een andere manier verdelen. De opbrengsten worden dichter bij huis verdeeld.

Binnen de Krimpenerwaard.
In Ammerstol
In onze eigen kerkelijke Gemeente.

Een keer per jaar wordt de opbrengst van de collectes van een heel jaar verdeeld over de diverse projecten. Welke doelen hebben we voor dit jaar uitgekozen?

  1. De koffiehoek van ’t Zonnetje.
  2. Bouwfonds voor het nieuwe hospice die in Bergambacht gaat komen.
  3. De Reling in Gouda, dat is(opvang van jongeren tussen 18 en 24 jaar.
  4. Youth for Christ Krimpenerwaard.
  5. Ondersteuning Oekraïners in de Krimpenerwaard.
  6. Het Kompas van het Leger des Heils.
  7. Onze kerkelijke gemeente: jeugd en diverse andere projecten.

Tevens collecteren we voor aantal projecten van de PKN via Kerk in Actie (KIA).

28-01-2024 Jonge Generaties (Nederland)- Interactief bijbelspel voor jongeren.
23-06-2024 Wereldvluchtelingendag (20-06-2024) – Kerk In Actie Werelddiaconaat Libanon – Training in thuiszorg biedt werk én hoop.
25-12-2024 Kinderen in de knel – In actie voor kinderen in de knel.

Via de beamer (tijdens het collecteren) zullen we iedere week een project extra toelichten met tekst en eventueel video’s.

Uw diakenen

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *