Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Nieuwjaarswens 2018

Terwijl ik dit schrijf, aan de vooravond van Kerst, gaan mijn gedachten onwillekeurig uit naar het afgelopen jaar. Naar de kerkdiensten bijvoorbeeld: dat belangrijke uur van rust en bezinning voor velen, vaak ook feestelijk, zoals de “alles is liefde” dienst, de startdienst, de overstapdienst voor de kinderen van de zondagschool, peuterdienst…. De gesprekken na afloop en de openheid van de mensen tegenover elkaar en de predikant.

Naar de activiteiten: gespreksgroepen, kloosterbezoek, aandacht voor het Lutherjaar, gemeenteavonden, zondagsschool, eetcafé……

Ik denk ook aan de kerkenraad, hoe de lijnen worden uitgezet. Het financiële beleid van de kerkvoogden, zo veelomvattend en steunend op de gemeenteleden en alle inwoners van het dorp. Het pastorale beleid, de bezoekjes waar nodig door de predikant , ouderlingen en leden van de pastorale groep. De diaconie, zo actief en omziend naar alle mensen rondom de kerk. Twee diakenen zijn er, die zich hiervoor sterk maken. Hoe mooi zou het zijn als dat er meer konden worden.

Dan de vrijwilligers, die zich al jarenlang inzetten voor allerlei activiteiten. Zonder deze mensen zou het niet lukken.

Aan het digitale tijdperk, daar denk ik ook aan. Dat gaat niet zomaar vanzelf. Pijn, over het verdwijnen van Blijde Klanken, enthousiasme over de mogelijkheden van de digitale nieuwsbrief en de website. Het zal allemaal vorm krijgen in het nieuwe jaar.

Dit nieuwe jaar 2018 staat voor de deur, met ongetwijfeld weer vele activiteiten, waarbij wij u graag ontmoeten. Namens de kerkenraad wil ik u allemaal een gelukkig en gezond Nieuwjaar toewensen

Jannie van den Oever, preses

 

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *