Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Nieuwe ambtsdragers

In de kerkdienst van 13 februari j.l. zijn er, zoals u weet 3 nieuwe ambtsdragers bevestigd, namelijk Herman van Amerongen als ouderling kerkvoogd, Gerrit Tuls als diaken en Corstiaan Prins als ouderling. In de komende edities van de nieuwsbrief stellen deze drie heren zich aan u voor, te beginnen met Herman van Amerongen

Herman, wil je iets over jezelf vertellen?

Ik ben geboren in 1948 en woon al 23 jaar samen met Guusje, mijn vrouw, in Ammerstol. Wij hebben twee kinderen en vijf kleinkinderen. In mijn werkzame leven had ik een heel afwisselende loopbaan. Ik was werkzaam in de zorgsector. Eerst als verpleegkundige B (psychiatrie) en verpleegkundige A en vervolgens als assistent urologie en hoofdverpleegkundige. Na het volgen van opleidingen management ben ik gaan werken als zelfstandige . Ik gaf management trainingen en werkte als interimmanager. Uiteindelijk heb ik mijn eigen detacheringsbureau opgezet voor verplegenden en verzorgenden. Dit heb ik geleid tot aan mijn pensioen.
Wij hebben veel dieren om voor te zorgen, nl geiten en kippen op het landje aan de Broekselaan, en vogels in een volière in de tuin. Met de kippen en de vogels ga ik ook wel naar tentoonstellingen. Ik heb al verschillende prijzen gewonnen. Verder ben ik ook op sportief gebied graag bezig, zoals hardlopen en fietsen. Ik geef ook schaatstrainingen. Altijd bezig dus.

Je bent ouderling-kerkrentmeester, waaruit bestaan je werkzaamheden?

Ik ben al een aantal jaren kerkrentmeester en verzorg dus al die tijd al de financiën van de kerk, zoals ook het maken van de jaarrekening en begroting. Nu ik ook ouderling ben zit ik ook in de kerkenraad. De taak van de kerkrentmeesters is functioneel beheren van de kerk, dus zorgen dat het gebouw in orde is en dat er een financiële reserve is om onverwachte kosten te kunnen dragen. Momenteel maken we plannen om een invalidentoilet te realiseren, waarbij de keuken verplaatst zal worden naar de ruimte ernaast. Ook de kerkramen moeten de komende jaren worden vernieuwd. We maken de kerk toekomstproof. Verder sturen wij de live-streaming van de kerkdiensten aan. Sjaak van Buren is gestart met dit project en er doen steeds meer mensen mee.

Wat was je overweging om ja te zeggen?

Ik wil graag meewerken aan een hecht fundament van de gemeente rond de kerk van Ammerstol. Met elkaar werken aan de toekomst. Laatst las ik weer het verhaal over Jezus en de wonderbare visvangst. Jezus roept de vissers vanaf de kant toe: gooi het net eens uit aan de andere kant. Zo kijk ik ook naar onze kerk. Wijk eens af van het gewone stramien, treedt meer naar buiten, maak mensen nieuwsgierig naar geloof en kerk. Aan deze doelstelling wil ik meewerken.

Wat inspireert jou?

De toekomst. We leven in een uitdagende tijd vol nieuwe mogelijkheden om zinvol bezig te zijn. We moeten niet schromen om andere wegen te bewandelen.

Wil je iets tegen de gemeente zeggen?

De kerk zal blijven, dat is aan God. Wij bouwen samen aan een gemeente waarin we elkaar steunen en voor elkaar zorgen.

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *