Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Nieuwe afspraken voor bezoek kerkdiensten

Op woensdag 29 september 2021 is de kerkenraad bijeen geweest. Eén van de onderwerpen van gesprek was de kort daarvoor door de regering afgekondigde nieuwe maatregelen / aanpassing van de maatregelen met betrekking tot de bestrijding van COVID-19, en het advies van de PKN naar aanleiding daarvan.

De conclusie was dat ook wij in Ammerstol, en wel met ingang van zondag 10 oktober 2021, een aantal zaken willen aanpassen met betrekking tot het kerkbezoek. En hoewel iedereen altijd welkom is, willen we tegelijkertijd dat iedereen zich daarbij ook veilig voelt.

Daarom hebben we het volgende afgesproken:

  • Vanaf 10 oktober 2021 is de 1,5 m onderlinge afstand niet meer verplicht.
  • Daarom gaan de stickers dan ook van de banken. Niettemin vragen we u niet te dicht naast elkaar te gaan zitten en rekening te houden met elkaar.
  • Voor hen die zeker willen zijn van voldoende afstand blijven een paar banken aan de Z.O.-kant, dat wil zeggen bij binnenkomst via de toren direct aan uw linkerhand, gereserveerd. Daar blijven de stickers vooralsnog zitten.
  • Wij vragen u ook bij het verlaten van de kerk ruimte te geven aan de mensen die daar zitten.
  • Sowieso vragen wij iedereen bij het verlaten van de kerk onderling voldoende afstand te houden.
  • Verder zal met ingang van 10 oktober 2021 weer op de vertrouwde manier worden gecollecteerd, tijdens de dienst 2x een rondgang plus bij het verlaten van de kerk een deurcollecte.
  • Tot slot: de basisregels voor de bestrijding van Corona blijven overal, dus ook in Ammerstol, gehandhaafd. Dat betekent handen desinfecteren bij binnenkomst, afstand houden bij het door en langs elkaar lopen, ventileren, en in verband met eventueel noodzakelijk bron- en contactonderzoek zullen de aanwezigen worden geregistreerd. Voor de dienst aanmelden is echter niet meer nodig.

Naar we hopen wordt deze stap bij het aanpassen van de coronaregels binnenkort gevolgd door de volgende.

Namens de Kerkenraad,
Leo van Veen (scriba )

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *