Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Niet als een storm, als een vloed

Niet als een storm, als een vloed,
niet als een bijl aan de wortel
komen de woorden van God,
niet als een schot in het hart.

Maar als een glimp van de zon,
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond –
zo is het koninkrijk Gods.

Stem die de stilte niet breekt,
woord als een knecht in de wereld,
naam zonder klank zonder macht,
vreemdeling zonder geslacht.

Niet…

In de traditie van de negatieve theologie (van onder andere meester Eckhart) kunnen we God slechts aanduiden met wat Hij niet is. Hij is zodanig anders, dat we Hem niet kunnen benoemen in enkelvoudige woorden, maar hooguit contouren kunnen aangeven door te zeggen wat buiten Hem valt. Zo begint dit lied. Niet is Hij als een storm, niet als een verwoestende vloed waarin wij alleen maar verdrinken. Niet als een bijl aan de wortel van de boom (Deuteronomium 19:20: ‘laat de bijl rusten en laat de bomen staan’) – Hij vernietigt het leven niet. Hij is het omgekeerde van vernietigend; Hij geeft leven (couplet 1).

Wel…
Maar hoe beschrijf je Hem dan? In ieder geval niet in één beeld, want Hij is altijd groter dan wij kunnen denken en ontsnapt aan ieder beeld waarin je Hem wilt vangen. Dus worden er beelden naast elkaar gezet. Beeldspraak die niet beperkt, maar die juist een nieuwe werkelijkheid opent: een glimp van de zon, een groene twijg in de winter, verrassing (couplet 2).

Paradoxaal
Je kunt God beschrijven in paradoxale beelden, ‘ongekende’ categorieën: stem die de stilte niet breekt, naam zonder klank. Het eerste verwijst bijvoorbeeld naar de zachte koelte die Elia deed ervaren dat God niet in de storm of het onweer was. Menselijke stemmen doorbreken de stilte wel, maar die van God is in harmonie met Zijn schepping. Het tweede is een knipoog naar de godsnaam, die immers in de Hebreeuwse traditie niet wordt uitgesproken (couplet 3).

Uit: Toegelicht: Niet als een storm, als een vloed
(door dr. Oane Reitsma, predikant van de Protestantse Gemeente Enschede)

Lees en luister verder op:
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/niet-als-een-storm-als-een-vloed

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *