Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Met Palmpasen gaat de kerk hopelijk open voor 30 bezoekers

Beste mensen, wat is het een vreemde tijd. We hopen van harte dat het goed met u gaat. Regelmatig krijgen we de vraag: “Wanneer gaat de kerk weer open? We zien de livestream wel, maar we zouden zo graag weer in de kerk komen.” Op de kerkenraadsvergadering van 10 maart hebben we hier uitgebreid over gesproken en zijn tot het volgende besluit gekomen: Onder voorbehoud is het vanaf Palmpasen, zondag 28 maart, weer mogelijk om de diensten bij te wonen! Natuurlijk wel onder het voorbehoud dat de besmettingscijfers dit toelaten.

Na de volgende persconferentie, op 23 maart, neemt het moderamen op 24 maart het definitieve besluit. Als dat een positief besluit is kunnen de diensten in de stille week door 30 gemeenteleden worden bijgewoond, wel aanmelden! De avonddiensten beginnen i.v.m. de avondklok dan allemaal om 19.00 uur.

Natuurlijk geldt ook nu weer: Blijf thuis met klachten. Mondkapjes zijn verplicht. Als u zit mag u het mondkapje afdoen. Bij binnenkomst via de toren wordt u gevraagd of u klachten heeft, kunt u laten weten dat u er bent en kunt u uw handen ontsmetten, alvorens op een aangegeven plaats te gaan zitten.

Aanmelden kan weer tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de dienst per mail. Het emailadres is diaconiekerkvanammerstol@gmail.com.

Na de dienst is er 1 gezamenlijke collecte voor de kerkvoogdij en diaconie. De collectebus staat bij de achteruitgang. Via deze uitgang verlaten we de kerk met mondkapje op en op 1,5 meter afstand van elkaar. Er is geen koffiedrinken na afloop van de dienst.

We hopen van harte u weer in goede gezondheid bij 1 of meer van de diensten te zien.

Met vriendelijke groeten,
Rudy Bieleveld.

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *