Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Liturgische schikkingen Veertigdagentijd

Eerste zondag Veertigdagentijd

Genesis 9:8-17 8:15-22

Marcus 1:12-15

Veertigdagen verblijf in de woestijn, alles is dor en woest!

Een boog in de wolken, een teken van zijn verbond tussen God en al wat leeft op de aarde.

Tweede zondag Veertigdagentijd

2 Koningen 19:9-18

Marcus 9:2-10

Een stem uit de hemel. Drie witte stenen, Jezus met drie van zijn leerlingen zien de gedaante van Elia en Mozes. Jezus omringt door fel licht (lelie). Sneeuwklokjes teken van hoop! Een top ervaring.

Derde zondag Veertigdagentijd

Exodus 20:1-17

Johannes 2:13-22 (25)

Jezus in tempel. Cirkel symbool tempelplein, geen plaats voor hebzucht en handel (geld en macht).

Vierde zondag Veertigdagentijd

Jozua 4:1 10-12

Johannes 6:1 4-15

Dit is de zondag waarop al iets van het licht van Pasen doorbreekt. Jezus laat in woord en daad zien wat vrede en recht is, het delen van brood en vis overvloed geeft. Hij laat zien dat dat delen betekent dat er licht doorbreekt, dat het blijdschap geeft en geluk.

 

Vijfde zondag Veertigdagentijd

Lezing Jeremia 31 31-34

Johannes 12. 20-33

Jezus vertelt over de graankorrel die moet sterven, om veel vrucht voort te kunnen brengen!

 

Palmzondag, 6e zondag in de Veertigdagentijd

Lezing; Zacheria 9 9-10

Marcus 11 1-11

Een roep om feest te vieren, Hosanna !
Jezus nadert Jeruzalem op een ezel.
Mantels en takken werden gespreid.
Zijn weg zal voeren naar het kruis en Zijn dood!
Maar ook naar zijn opstaan uit de dood in het Eeuwig licht.

 

Witte Donderdag

Exodus 12:  1-11

Marcus 14:  12-26

Marcus 14:  26-31

Het Pesach maal

 

Goede Vrijdag

Hosea 6:  1-6

Marcus 14:  32-65

Marcus 14:  66-15 : 20

Marcus 15:  21-47

Kruisweg

 

Paasnacht

Genesis 1:  1-5

Exodus 14:  15-15 1a

Marcus 16:  1-10

Het lege graf

 

Paasochtend

Handelingen 10:34-43

Marcus 16:1-8

Paastuin

De Heer is waarlijk opgestaan Halleluja

 

 

Schikkingen en tekst: Greet Jongkind

Foto’s: Sjaak van Buren

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *