Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Lieve mensen,

Het is al weer meer dan twee maanden geleden dat er een “gewone” kerkdienst was op zondagmorgen. Sindsdien werden de diensten verzorgd in een lege kerk door de predikant en twee ambtsdragers. De laatste paar keer waren ook de koster en de organist aanwezig.

Sinds de laatste persconferentie ziet het ernaar uit dat de diensten op 5 juli weer kunnen worden hervat. Alles onder voorbehoud natuurlijk. Officieel mogen er dan kerkdiensten worden gehouden met maximaal 100 personen en op 1,5 meter afstand. Dat betekent voor onze kerk dat we ongeveer 40 plaatsen hebben! Er zal dus beleid op moeten. De kerkenraad gaat dat plannen. In de volgende nieuwsbrief daarover dus meer. Er zijn al wel plannen gemaakt voor het open stellen van de kerk met Pinksteren en tijdens de markt op vrijdag. Hieronder leest u daarover meer. De bijeenkomsten op woensdag worden beëindigd op 27 mei. Ik realiseer me dat, al gaat de kerk open, we niet iedereen zullen kunnen begroeten. De veiligheid van ons allen is belangrijk en ieder van ons stelt zijn of haar eigen normen.

Hemelvaartsdag

Zoals ik in de vorige nieuwsbrief al schreef was er voorzichtig een traditie opgebouwd om op die dag te dauwtrappen. Zo liepen we al naar “de Looi” en naar het recreatiegebied op het voormalige H. Zanen terrein. Het waren wandelingen met een opdracht. Enerzijds stilte en anderzijds een gesprek over een bepaald bijbel gedeelte. Dat gaat dit jaar natuurlijk niet lukken met een groep. Wel doe ik een oproep om eens met zijn tweeën te gaan wandelen. Maak eens een afspraak met iemand en loop een half uur of een uur en vertel elkaar hoe het met je gaat. Wel goede afstand houden natuurlijk. Vertel je verhaal ook gerust in de nieuwsbrief.

Pinksteren

Pinksteren, feest van de Geest! En de kerkdeur gaat open!

Van verschillende gemeenteleden heb ik het gehoord: “ik zou zo graag weer eens in de kerk zijn”.

Wel, op 31 mei gaat de kerk open om iedereen die gewend was op zondag naar de kerk te gaan in de gelegenheid te stellen binnen te komen. Natuurlijk gelden er regels en natuurlijk houden we afstand.

Om 09.00 uur wordt de kerkdienst opgenomen, met beeld, zoals we dat gewend zijn in aanwezigheid van de predikant, een ouderling en/of diaken, de koster en de organist. Deze wordt in de loop van de dag op de website geplaatst, zodat hij bekeken en/of beluisterd kan worden.

Later op de ochtend zijn gemeenteleden welkom voor meditatie, kijken naar de dia’s op de beamer en het aansteken van een kaars. Natuurlijk niet allemaal tegelijk en op aangewezen plaatsen. Waar een kussen ligt kan men zitten. Echtparen uiteraard bij elkaar. Er is deurbeleid. Bij de voordeur wordt u verwelkomd en door de achterdeur kunt u naar buiten.

Hieronder staat het rooster dat aangeeft op welke tijd u welkom bent.

10.00 – 10.20 uur            Achternaam A t/m C

10.30 – 10.50 uur            Achternaam D t/m K

11.00  – 11.20 uur            Achternaam L  t/m R

11.30  – 11.50 uur            Achternaam S  t/m Z

 

Kerk open op vrijdagmorgen

Vanaf 5 juni gaat de kerk op vrijdagmorgen open. Iedereen die dat wil kan dan binnenkomen, de sfeer proeven, mediteren, tot rust komen, een kaars aansteken. Juist in deze tijd is het belangrijk dat een kerk op bepaalde tijden open is. Er is natuurlijk deurbeleid bij de voordeur. Als uitgang nemen we de achterdeur

Koffie Achterom

Jazeker, nu in juni de terrassen open mogen ziet het bestuur van de Koffie Achterom weer mogelijkheden. Naast het Achterschip wordt een tent opgezet , met voor en zijkant open en daarin komen op gepaste afstand tafels en stoelen, zodat er een kop koffie gedronken kan worden.  Vanaf 26 juni gaat dit terras open. De looprichting is als volgt: door de voordeur van de kerk naar binnen, naar keuze enige tijd in de kerk blijven, zoals hierboven geschetst. Als uitgang dan de deur van het Achterschip nemen voor een kop koffie.

Toekomst van de kerk

Zoals we op de gemeenteavond van 10 maart j.l. besproken hebben, is de kerkenraad in gesprek gegaan met omliggende gemeenten om te onderzoeken of samenwerking in de toekomst mogelijk is. Zo is er al een gesprek geweest met De Hoeksteen in Schoonhoven. De daaropvolgende gesprekken, met Berkenwoude en Haastrecht zijn niet doorgegaan vanwege de coronacrisis. Momenteel ligt het overleg dus stil.

Intussen zijn er ook nieuwe ideeën ontstaan. In de wandelgangen, zou je kunnen zeggen. Van verschillende omliggende gemeenten is bekend dat de predikant er, net als bij ons, binnen enkele jaren met emeritaat gaat, bv Krimpen aan de Lek en Haastrecht. Verder is de gereformeerde kerk in Ouderkerk aan de IJssel momenteel vacant. Tussen predikanten onderling ontstond de gedachte dat in de gemeente Krimpenerwaard ook een poule van predikanten/kerkelijk werkers mogelijk is, die er dan is voor de verschillende kernen. Hierbij is het dan van belang dat voor elke kern, bijvoorbeeld bij ons in Ammerstol, er één vast en bekend gezicht is voor de gemeente. De gemeenten blijven gewoon zelfstandig, met hun eigen kerkvoogdij, diaconie en consistorie.

Dat betekent dan dat we als gemeente rond de kerk van Ammerstol onze diensten kunnen blijven verzorgen in onze eigen kerk. Er is dan ook altijd een predikant beschikbaar voor de bijzondere gelegenheden, zoal doopdienst, bruiloft en uitvaart en natuurlijk voor pastoraat, met behulp van eigen gemeenteleden.

De planning is dat de betrokken gemeenten een uitnodiging krijgen voor een bijeenkomst, waarin gepeild zal worden hoe de verschillende gemeenten daar over denken. Bij deze bijeenkomst is ook de classis predikant, ds. Julia van Rijn uitgenodigd. Dit betekent dat we ook kunnen steunen op de expertise van de classis. Voor vragen en ideeën staat de kerkenraad natuurlijk open.

Financiën

Zoals in het stukje van Herman te lezen is blijft het inkomen van de kerk flink achter. De rommelmarkt is niet doorgegaan en we missen natuurlijk ook de collecten. Gelukkig is er van een aantal gemeenteleden wel geld binnen gekomen op de rekening van de kerk, met als mededeling: geld voor de collecten. Wat een mooi idee! Zo kunnen we de tekorten beperken! Dank jullie wel.

 

Jannie van den Oever

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *