Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Licht van het begin, enkele woorden bij Johannes 1: 1-5

Traditiegetrouw lezen we in de kerk op Eerste Kerstdag uit Johannes 1. Johannes begint zijn Evangelie met een gedicht. De eerste woorden zijn In het begin. Wie het verhaal van Jezus wil begrijpen, zegt Johannes, moet beginnen bij wat God in het begin voor ogen stond toen Hij zei ‘Laat er licht zijn,’ en er was licht. Dit licht is niet het licht van de zon en de maan, dat wordt pas later geschapen. Het gaat hier om het licht dat daaraan vooraf gaat. Licht dat schijnt in de duisternis, dat ingaat tegen de duisternis en dat nooit meer dooft! Dat is ook het licht waar Johannes het over heeft wanneer hij schrijft: Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Dat licht was al vanaf het begin bij God, maar krijgt nu in de komst van Jezus een gezicht.

Ik moest daarbij denken aan het schilderij ‘Woord van licht’ van Corinne Vonaesch. Dit schilderij laat zien hoe het licht van het begin met Kerst opnieuw naar de wereld komt om de duisternis te verdrijven. In dit schilderij zien we hoe het Licht zich in de schoot van Maria nestelt, als een klein bolletje te midden van de oervloed van vruchtwater. Met een paar lijnen wordt de suggestie gewekt dat een vader- en moederfiguur het groeiende kind beschermend omringen. Het laat zien hoe kwetsbaar Jezus zichzelf heeft gemaakt door als mens, als baby, de wereld in te komen. Hij daalde af, werd een mens. Kwam onze wereld binnen, met alle donkere kanten die het leven soms heeft, om ons naar het Licht te leiden.

Niet voor niets is het eerste scheppingswoord ‘Laat er licht zijn’. Licht gaat aan alles vooraf en alles wat volgt in het scheppingsverhaal, is bedoeld om in het licht te leven. Zo heeft de schepper het bedoeld, zo is de schepping bedoeld. Met Kerst is er opnieuw een begin gemaakt. In de donkerte van die nacht in Bethlehem breekt opnieuw – als in den beginne – licht door in de duisternis. Waar dat voor staat, blijkt uit de rest van het evangelie als Jezus in woorden en daden vorm en inhoud geeft aan die grote woorden van God over goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid, liefde, hoop en verzoening.

Het Woord is vlees geworden, is mens geworden, zegt Johannes. Zodat het licht van het begin nooit meer dooft. En in dat Licht kunnen wij onze weg zoeken, licht vinden en uitdragen.

Ik wens u goede en gezegende kerstdagen toe!
ds. Anne ter Schuur

 

 

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *