Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Lezing en overdenking zondag 26 april

Het is zondag 26 april 2020, 10 uur in Ammerstol, mooi dorp aan de Lek

“De derde zondag dat we Pasen vieren”

We groeten elkaar in de naam van God, die ons altijd trouw blijft.
En in de naam van Jezus Christus, die de dood heeft overwonnen. Amen.

We bidden: Trouwe God, neem Gij ons leven in uw hand,
help ons te vertrouwen op uw veelbelovend Woord.
En leer ons te leven uit uw rotsvaste trouw. Amen.

Lied NLB 634 vers 2
Licht moge stralen in de duisternis,
Nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
Wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Het PAAS-EVANGELIE verteld door de Evangelist Johannes (21 vers 1 – 14).
Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het Meer van Tiberias.
Jezus zei tegen de leerlingen: “Kom, eet iets”.
Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie Hij was, ze begrepen dat het de Heer was.
Jezus nam het brood, en gaf hun ervan, en Hij gaf hun ook vis.
Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen, nadat Hij uit de dood was opgestaan.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-21

Lied Joh.de Heer nr. 25
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
Die galmt door gans Jeruzalem.
Een heerlijk morgenlicht breekt aan,
De Zone Gods is opgestaan!

Kleine Overdenking

Er is veel gebeurd in het leven van de vissers.
Na het grote verdriet op Goede Vrijdag zijn ze maar weer aan het werk gegaan.
Maar dan gebeurt er iets …… Jezus verschijnt aan zijn leerlingen!
Dat was hun hoop: dat Hij niet voorgoed verdwenen was uit hun leven.
En er gebeurt nog iets ongelooflijk vreugdevols: Jezus geeft hen daar brood en vis.

Johannes vertelt, dat Jezus toen, daar aan het Meer, bij hun vissersboten, met de discipelen
heeft gesproken. Jezus heeft zijn discipelen opnieuw geroepen!
“Volg mij!” zei Jezus tegen Petrus. Als je van me houdt – blijf me dan volgen!

Dat Woord klinkt ook nu aan ons: ‘Ik roep je …..…. wees mijn getuige in woord & daad!’

Lied NLB 663 (op de melodie van NLB 904)
Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten, is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen, een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen, zijn wij door Hem bemind.

Stille Gedachte
Jezus komt naar de leerlingen toe, op de plek waar ze aan ’t werk zijn.
Stel, dat Jezus zo naar u toe zou komen….Wat zou u dan aan Jezus willen vragen?

We Bidden:
Trouwe God, wij danken U, dat we voor de derde keer
het Feest van de Opstanding mogen vieren.
We danken U, dat ook in onze dagen Uw roepstem wordt gehoord!
Wij bidden dat wij in ons dagelijks leven, Uw trouw mogen ervaren.
En dat we daarvan –biddend en werkend – uw getuigen mogen zijn.
Wij bidden U, voor onszelf en voor elkaar, om uw liefdevolle nabijheid.
Wij danken U, dat Gij ons leven dag aan dag vernieuwt. Amen.

Gebed in stilte:
onze zorgen en onze dankbaarheid brengen we bij God.

Onze Vader: (U kan alleen bidden, of samen hardop?)

Woord om mee te nemen: Uit Jesaja 43 vers 1 en 2
Welnu, dit zegt de Heer, die jou schiep,
Jakob; die jou vormde, Israël: Wees niet bang!
Ik heb je bij je naam geroepen. Ik ben bij je.

De Zegen van de Eeuwige:
De vrede en de vreugde van God kome over ons leven.
Vandaag, morgen, en tot in eeuwigheid. Amen.

Lied Zing nu de Heer! Hij ziet ons aan, maakt van de nacht een morgen. NLB 643
Hij die ons roept in ’s Vaders naam, bevrijdt ons eens van zorgen.

Categories: Geen categorie

1 reply

  1. Een goede en waardevolle overdenking, zeker in deze moeilijke periode.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *