Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Lezing en overdenking zondag 10 mei

Orgelspel

Begroeting

Johannes, zo vertelt de overlevering was op zijn oude dag vanuit Efese verbannen naar het kleine eiland Patmos. We weten niet zoveel over de levensloop van de evangelist. Na de dood en opstanding van Jezus heeft hij Maria, de moeder van Jezus bij zich in huis genomen en uiteindelijk is hij met haar in Efese gaan wonen bij de christengemeente daar. Daar zou Maria ook zijn overleden. De christengemeenten die overal ontstonden langs de Middellandse Zee, maakten een moeilijke tijd door en in die tijd van verdrukking is Johannes verbannen naar de rots in de zee. En ik stel me voor dat hij uitkeek over de zee en daar waar water en lucht elkaar raken de gezichten zocht van de mensen die hij achter gelaten had in Efese, zoals wij nu de lege kerk in kijken en jullie gezichten voor ons zien, terwijl jullie er niet zijn.

Lezing Johannes 14, 1 – 14

Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga.’ Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?’ Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.’ Daarop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.’ Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. Geloof me: ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet. Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen.

Gedachte ter overweging

Als het kan, lees heel hoofdstuk 14 uit het evangelie van Johannes. Hoor hoe in de woorden van Jezus de liefde doorklinkt en het verlangen om zijn vrienden te troosten, deze avond, de laatste avond voor zijn sterven. Geen wanhoop klinkt er, geen angst, maar vertrouwen en verlangen om te voltooien wat Hij begonnen is en om weer terug te keren naar zijn Vader, van wie Hij ook is uitgegaan. Met woorden slaat Jezus liefdevol zijn armen om zijn vrienden heen. “Ik zal bij jullie blijven”, zegt hij, “het duurt niet lang of jullie zullen mij weer zien, ik zal leven en jullie met mij” Geen belofte van een verre ongekende hemel, waar God troont, een belofte van nabijheid:” ik ben in mijn Vader, jullie zijn in mij en ik ben in jullie.” En: ”Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen en ik zal mij aan hem bekend maken.”
Op een avond die donker is, waar Jezus op een geheime plaats is met zijn vrienden uit angst voor de mensen die hem willen doden, donker, een van zijn vrienden zal hem verraden en een ander zal zeggen dat hij hem niet kent, in deze donkere avond klinken woorden die licht zijn, troosten, moed inspreken. Licht: het eerste woord van God, liefde het uiteindelijke woord van God.

Orgelspel

Gebed

U die licht en leven bent
U die ons roept en op weg stuurt
om leven te vinden dat goed is en gezegend,
U die de grond onder onze voeten bent,
U danken wij en zegenen wij

En wij bidden U:
voor alle moeders, die gelukkig zijn met hun kinderen,
Kinderen en kleinkinderen zijn ons een zegen;
voor moeders die grote zorgen hebben.
en voor hen die moeder hadden willen zijn.

Wij bidden U dat wij met wijsheid omgaan
met de crisis die ons treft, om geduld en volhouden
en om de moed dat te doen wat moet worden gedaan
om wie de moed verliest een steun in de rug te zijn.

Voor hen die ziek zijn, hoed hen, God, en omgeef hen met uw liefde.
Voor hen die werkloos zijn geworden, laat hen de moed niet verliezen;
voor hen die zich buitengesloten voelen:
wees hun toevlucht, de arm om hen heen.

Dat het licht van deze dag ons zegent
Uw liefde als een mantel om ons heen geslagen
die ons hoedt en vasthoudt alle dagen van ons leven.
De stilte spreekt U toe, o God…

Onze Vader

Zegen

God die met ons is, zegene en behoede u
God die licht en leven is, moge u behoeden en bewaren
God, die liefde is, geve u vrede

Orgelspel

Categories: Geen categorie

2 replies

  1. Dank jullie wel! Ik was weer helemaal THUIS! en niet alleen!!
    Lieve groet, Nelly.

  2. ’n Mooie overdenking en een prachtig gebed.
    Wat zal het fijn zijn als we weer met allemaal in de kerk kunnen zijn.
    Maar dat zal nog wel even duren.

    Iedereen de groeten en al het goede

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *