Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Lezing en overdenking Trinitatis 7 juni 2020

Orgelspel

Begroeting

Lezing: Matteus 28, 16 – 20
De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog.  Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Overweging

Leven als christen is niet eenvoudig. Het is, om Erik Borgman te citeren, leven vanuit de mogelijkheid van het onmogelijke. Als christen leven we voor en vanuit de vrede. Een vrede die er nog niet is en niet mogelijk lijkt te zijn en toch leven we nu al vanuit die vrede. We leven met het uitzicht dat God onze toekomst is, ook al zien we die toekomst in de verste verte nog niet opdagen of zelfs ontkend worden. Want hoe leef je naar Gods toekomst toe, als jouw eigen toekomst zo eindig lijkt te zijn? Of leven vanuit de woorden die wij net hoorden uit de mond van Jezus: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. Hoe is Jezus dan met ons? Waar is hij dan nu, hier, op dit moment?

Leven vanuit de mogelijkheid van het onmogelijke. Hoe doen we dat?

In de lezing die wij hoorden zit een dubbele beweging: de elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus heeft genoemd. Zij gaan terug naar het begin, waar Jezus de bergrede heeft gehouden, zijn eerste toespraak. Zij zijn weer daar waar het begon, en waar Jezus hen vertelde over Gods toekomst voor ons mensen, waar hij sprak over vrede brengen, recht doen, over gebed en over vasten, over de zorg voor de dag van morgen, wat niet hoeft, over God, die weet wat wij nodig hebben en daar in zal voorzien. Het is de beweging terug, naar de herinnering aan waar het ook weer om te doen is, om de onmogelijk mogelijke toekomst.

En het is een beweging vooruit: ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. Een echo van de opdracht aan alle mensen in het boek Genesis: ga en bevolk heel de aarde. Wij worden op pad gestuurd: ga, en ik zal met je zijn. Ga en God zal met je zijn.

Dat is mooi gezegd maar vanaf het begin aarzelen wij om te gaan, zoals in Genesis de mensen op een kluitje blijven in Babel, omdat zij niet de hele aarde willen bewonen, zo aarzelen de leerlingen of het allemaal wel waar is en zo kennen ook wij de twijfel om het er maar op te wagen en gewoon te doen wat moet worden gedaan en te gaan waar wij moeten gaan. De eerste troost is dat die twijfel bij mensen hoort en dat God dat ook weet. God stuurt ons niet zo maar op weg. De Geest bezielt ons, Jezus zelf is met ons, die de weg zelf is, God houdt zich aan zijn belofte de tijden door: Ik zal er zijn.

En als we af en toe even omkijken naar de weg die wij zijn gegaan, dan weten we, soms tot onze eigen verbazing, het was werkelijk waar: die gezegd heeft: Ik zal er zijn, ging altijd voor ons uit.

Orgelspel

Gebed

U gaat met ons, in ons verborgen
en hoe nabij U ons ook bent,
wij kunnen U niet aanraken.
Als de liefde bent U bij ons,
die om ons heen is en in ons,
en toch niet te vatten, niet hier of daar.
U gaat met ons een weg door de tijd,
door de tijd die wij mensen samen maken
van vloek en van zegen, geweld en vrede,
hoop en wanhoop, leven dat vruchtbaar mag zijn
en leven dat niet mag zijn.
U gaat met ons, wat ons ook overkomt,
ziek of gezond, in voor- en tegenspoed,
U gaat met ons.
Al het goede delen wij in U,
en niets te groot of te klein voor U,
het plezier dat wij delen, de vriendschap die wij bevestigen.
Ook als wij deel hebben aan het kwaad,
waar wij tekort schieten, een ander de rug toekeren,
er niet durven zijn;
zelfs dan horen wij bij U.
En als het leed ons treft, ga ook dan met ons mee,
die weet hebt van ons lijden in Jezus uw Zoon.
U gaat met ons en hoort ons,
ook wat zich uitspreekt in de stilte van ons hart.

Onze Vader

Zegen: 2 Korinthe 13, 11 – 13

Tot slot, broeders en zusters, groet ik u. Beter uw leven, neem mijn vermaningen ter harte, wees eensgezind, leef in vrede met elkaar – dan zal de God van de liefde en de vrede met u zijn. Groet elkaar met een heilige kus. Alle heiligen die hier zijn laten u groeten.
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen.

Orgelspel

Categories: Geen categorie

1 reply

  1. Een mooie overweging dank hier voor.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *