Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Lezing en overdenking Pinksteren

De video van de dienst is te zien op het Youtubekanaal van de Kerk van Ammerstol.

Klik op https://www.youtube.com/channel/UCpXH4F6O9MrILMUsjR8xXrQ

Pinksteren, 31 mei 2020

Orgelspel

Begroeting

Lezing Johannes 14, 23 – 29

Toen vroeg Judas (niet Judas Iskariot) aan Jezus: ‘Waarom zult u zich wel aan ons, maar niet aan de wereld bekendmaken, Heer?’ Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat ik zeg, en wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik gezonden ben. Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben. Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik. Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is.

Overweging

Elk nieuw begin is ook een afscheid van het vertrouwde: elk nieuw huis is het afscheid van het oude. In het gesprek van Jezus met zijn vrienden gaat het om het aangrijpende afscheid van hemzelf en het nieuwe begin dat ook dit afscheid mogelijk maakt. Jezus probeert zijn vrienden moed in te spreken en belooft hen de komst van de Geest als pleitbezorger, wordt hier vertaald. Trooster is ook een vertaling van datzelfde woord. De Geest troost en wijst de weg: helper-en-gids vertaalt de Naardense bijbel.
Ook wij kijken uit naar een nieuw begin: uit deze corona-tijd om te beginnen. Het is een nieuw begin omdat wat achter ons ligt, hoe wij gewend waren om samen te komen, dat zal niet zomaar meer terugkomen. We nemen zeker voorlopig afscheid van wat ons vertrouwd is en ieder afscheid roept weemoed en verdriet op. Wanneer het verdriet er niet mag zijn, mag ook het afscheid er niet zijn, en als het afscheid er niet mag zijn, willen we dat alles blijft zoals het is en is er in ons geen ruimte voor wat zich nieuw een nog ongedacht aandient. Wij hebben troost nodig en vervolgens de wijsheid om te weten hoe wij verder gaan.
Troost en wijsheid gaan hand in hand als wij onze toekomst tegemoet gaan en beiden worden ons beloofd bij de komst van de Geest. Worden ons beloofd vandaag. Wat wij vandaag meemaken is niet makkelijk. De afstand doet ons het alleen-zijn voelen en het gemis. En dat gebeurt ons in een tijd waarin wij allemaal oud geworden zijn en onze tijd van leven een tijd geworden is van afscheid nemen: van wat wij konden en nu niet meer, van gezondheid en van de ervaring dat we er nog toe doen, van mensen die ons lief zijn. De komst van de Geest die troost, biedt de ruimte voor het verdriet en het afscheid. De troost opent ook in ons de ruimte voor een toekomst die wij zelf niet maken, die ons gegeven wordt.
Diezelfde Geest wijst ons de weg en opent een vergezicht, dat verder reikt dan wij durven dromen. God schenkt ons de toekomst, ook vandaag, ook in deze tijd. En wij, wij mogen die toekomst uit zijn hand ontvangen. Kome wat komt.

Orgelspel

Gebed

Uw Geest bezielt de dag en de nacht,
het licht en het donker
doet ons gaan waar geen wegen zijn,
richt ons verlangen en onze hoop op wat wij nog niet kunnen zien.
Wanneer wij ons van U verlaten weten,
herinnert uw Geest ons aan uw belofte
dat U God met ons zult zijn.

Uw Geest laat ons zien hoezeer wij op uw Zoon lijken
een mens als wij, die onze pijn, onze dood heeft gezien.
Het is uw Geest die zingt in ons,
Die U prijst en zegent om alles waar wij U dankbaar voor zijn.
Zegen met uw Geest alle mensen die ziek zijn,
thuis of in het ziekenhuis,
maak hen beter en geef hen kracht en geduld.

Troost degenen die bedroefd zijn
zij die leven met het gemis van wie hen lief was.
Verlicht de zorgen van degenen die wakker liggen
en geef vrede aan hen die onverzoend leven.
Vernieuw deze wereld, bidden wij U
en maak haar weer mooi en veilig.

Uw Geest is het die in ons bidt in de stilte van ons hart.

Onze Vader

Zegen

God die onze toekomst is, zegene u
Jezus zijn Zoon die ons voor gaat , zij altijd met u
De Geest die ons bezielt en troost, zal over u komen
en zal u doen leven in vrede.
Amen

Orgelspel

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *