Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Kloosterdag op 6 oktober: een andere kijk op de werkelijkheid

Gelukkig wie nederig van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
Gelukkig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

Zo begint Jezus de mensen toe te spreken (Matteüs 5). Hij spreekt ons aan op de eigenschappen, die mensen hebben die bij God horen. Ieder van ons heeft daarvan iets of meer dan iets, maar het zijn geen eigenschappen, die je van jezelf in op Facebook zet, of waarmee je je voorstelt: “Ik ben Jan en ik ben erg barmhartig.” Het is een taal die ons een andere kijk geeft op de werkelijkheid, die ons onszelf en de wereld om ons heen met andere ogen laat zien.
Die manier van kijken willen we gaan onderzoeken en wel tijdens de kloosterdag van 6 oktober aanstaande. In Haastrecht, een bekende plek. De dag is van 10 – 15.30 uur. De kosten zijn 10 euro of zoiets. Graag opgeven voor 30 september bij:

Marianne van Veen
Roel Braakhuis

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *