Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Kerkenraadsverkiezingen

Hieronder ziet u de namen van de personen die gemeenteleden graag in de kerkenraad zouden zien. Wij vragen u hieruit 4 mensen te kiezen, namelijk 2 ouderlingen, 1 diaken en 1 kerkrentmeester (voor elke keuze: selecteer een naam en klik op “Vote”). U bent stemgerechtigd als u belijdend lid bent of dooplid van 18 jaar of ouder. U bent ook stemgerechtigd als u in ons ledenregistratie systeem genoteerd staat als “vriend”.

Uw stem is geldig als u per mail voor 23 november 2022 naar scriba@kerkvanammerstol.nl doorgeeft:
-Uw voor- en achternaam.
-Datum en tijd waarop u gestemd heeft.
-Hoeveel personen via uw computer/ telefoon/ enz. hebben gestemd.

Hartelijke groeten,
De kerkenraad

Graag één naam kiezen voor de ouderling-1 van uw voorkeur

Graag één naam kiezen voor de ouderling-2 van uw voorkeur

Graag één naam kiezen voor de diaken van uw voorkeur

Graag één naam kiezen voor de kerkrentmeester van uw voorkeur