Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Kerkenraadsverkiezingen

Hieronder ziet u de namen van de personen die gemeenteleden graag in de kerkenraad zouden zien. Wij vragen u hieruit 4 mensen te kiezen, namelijk 2 diakenen, 1 ouderling en 1 ouderling/kerkrentmeester.
U bent stemgerechtigd als u belijdend lid bent of dooplid van 18 jaar of ouder. U bent ook stemgerechtigd als u in ons ledenregistratiesysteem genoteerd staat als “vriend”.

Uw stem is geldig als u per mail naar scriba@kerkvanammerstol.nl doorgeeft:
-Uw voor- en achternaam.
-Datum en tijd waarop u gestemd heeft.
-Hoeveel personen via uw computer/ telefoon/ enz. hebben gestemd.

Hartelijke groeten,
De kerkenraad

Graag één naam kiezen voor de diaken van uw voorkeur

Graag één naam kiezen voor de diaken van uw voorkeur

Graag één naam kiezen voor de ouderling van uw voorkeur

Graag één naam kiezen voor de ouderling/kerkrentmeester van uw voorkeur