Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Kerkelijke afdracht; wat is dat?

Binnenkort komen de ophalers van de solidariteitskas (lidmatengeld) weer aan de deur.

Een vraag die in veel gemeenten leeft is hoe het nu precies zit met de kerkelijke afdracht; zo ook in onze gemeente.

De kerkelijke afdracht is eigenlijk een soort belasting. We worden als gemeente verplicht gesteld deze af te dragen aan de Protestantse Kerk Nederland (PKN). De PKN wordt hiermee in staat gesteld om dit geld landelijk in te zetten voor allerlei activiteiten, ontwikkelingen maar ook voor financiële steun aan gemeentes die in een lastige situatie zitten.

De parallel met hoe de regering in Den Haag met ons belastinggeld om gaat is hiermee snel getrokken. Deze belasting wordt als inkomstenbelasting geïnd over onder andere de bezittingen die we hebben: inkomsten, spaargeld, een huis, etc. Hoeveel je moet afdragen is afhankelijk van in welke box de inkomsten vallen.

De PKN hanteert een vergelijkbaar model voor de inkomsten van de gemeenten. Het gaat hierbij om inkomsten uit collecteopbrengsten, giften, rente op spaarrekeningen, verhuur en de actie Kerkbalans.

Er zijn drie afdracht categorieën waarvoor we worden aangeslagen (vergelijkbaar met de boxen van de inkomstenbelasting). Allereerst is er een “diaconaal quotum”. Deze wordt berekend over de inkomsten die bij de diaconie binnen komen. Hiervan wordt 5,7% afgedragen plus €1,35 per belijdend lid. Daarnaast is er het “kerkrentmeesterlijk quotum”. Dit quotum wordt berekend over alle inkomsten voor de kerk en bedraagt 4,35%. Als laatste wordt gegeven aan de solidariteitskas. Hiervoor wordt €5,- afgedragen per belijdend lid. In onderstaande tabel zijn de verschillende afdrachten nog eens op een rij gezet.

Dit artikel is voor een groot deel overgenomen van: www.kerklaren.nl

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *