Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Jan Blom schildert Capel uit 1331

De in Ammerstol geboren en getogen schilder/schrijver Jan Blom vond in het afgelopen jaar in zijn archief prenten van de Ammerse Capel uit 1331. Hij besloot de prenten na te schilderen en dan wel in kleur. Vervolgens schonk hij ze aan de kerk. De prenten zijn oorspronkelijk in 1733 getekend door Cornelis Pronk, geboren in 1691.

Pronk is bekend geworden door opmerkelijk nauwkeurige topografische tekeningen uit de eerste helft van de 18e eeuw, toen de behoefte aan een exacte weergave van de architectuur toenam. De Capel is gesticht door graaf Willem de derde van Holland, een kruiskerk met westtoren. De kerk stond dus achterstevoren ten opzichte van de huidige situatie. De prent links wordt gezien vanuit de zuid oostelijke richting en de prent rechts vanuit het noord oosten. In het huisje links van de Capel woonde hoogstwaarschijnlijk de pastor. Jan heeft de prenten iets aangepast door er verschillende mensen bij te schilderen.

   

Uit de “Staat van Holland” komt de volgende beschrijving.

“De kerk is een kleine Kruis Kerk welke van buiten een slechte vertooning maakt, beneevens den Tooren die op dezelve staat, welke is zonder Werk (waarschijnlijk uurwerk), of wyzers, het geen met den andeals, ook uit de nissen waar in voorheen eenige Heiligen hebben gestaan, een Gezigt oplevert, dat ons de tyd in welken dit kerkje gebouwt is, voorkomt van zeer ouden datum te zyn; maar van binnen ziet het veel beter uit, terwyl daar meer de hand aan gehouden is. Men vind in dezelve van binnen, buiten de Predikstoel en eenige Banken, nog drie koopere Kroonen benevens een die kleinder is; ook vind men in dezelven eenige Schilden of Borden met diverse Incriptien, beneevens het Gebed de Heeren, welke alle door een liefhebber der Pennekonst vervaardigd, en door hem aan de Kerk vereert zyn.”

Jan schildert en beschilderde de laatste jaren veel materiaal voor de souvenir afdeling van “Kinderdijk”. Zijn werk is dus wereldwijd verspreid. Momenteel is hij bezig het Ammerstol van zijn jeugd in kaart te brengen. In het bijzonder alle winkeltjes en bedrijfjes die Ammerstol telde. Het waren er wel honderd. Wij bedanken Jan natuurlijk hartelijk voor de twee prenten, die ingelijst gaan worden en een mooi plekje zullen krijgen in het Achterschip.

Bronnen:
Website van de kerk van Ammerstol, Nico van der Kraan
Ammerstol in oude ansichten, Jan Blom

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *