Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Intrededienst ds. Anne ter Schuur- van der Plicht

“Een warme dienst, er gebeurde iets…”. Dit hoorde je de mensen tegen elkaar zeggen na afloop van de intrededienst van onze nieuwe predikant, ds. Anne ter Schuur. De voorganger van deze bijzondere dienst was ds. Annemarie Roding uit Schoonhoven, consulente van onze gemeente in de vacante periode. De dienst begon met het aansteken van de derde adventskaars door de zondagschool, waarna het lied: De vreugde brengt ons naar dit huis, gezongen werd door de cantorij.

Dominee Roding memoreerde deze zondag Gaudete, de derde zondag in de advent, de zondag van de glimlach en blijdschap om het licht van Kerst, zeker nu onze nieuwe dominee, Anne ter Schuur haar intrede doet. Nadat de preses van de kerkenraad, Rudy Bieleveld, voorlas op welke wijze de beroepingscommissie tot haar keuze en besluit was gekomen, kon de plechtigheid plaats vinden. Na het volmondig -ja- van Anne werd haar de zegen gegeven en zong de gemeente haar toe, met het lied ‘Kom schepper Geest daal tot ons neer’.

Nadat de kinderen van de zondagschool werden uitgezongen met het lied: Zij dragen het licht voor zich uit, werd de kerkdienst vervolgd met lezingen uit Mattheus 11 en Jacobus 5. Het thema van de overdenking door ds. Anne was: “verwachtingen”. Dat past natuurlijk bij deze periode, wat verwachten wij in deze adventstijd van de komst van Jezus, en ook, wat verwachten wij van elkaar en komen die verwachtingen uit, …..of niet. Wat verwachten wij als gemeente van de nieuwe dominee, Anne, en wat verwacht zij van ons. Wat verwachtte Johannes van de komst van Jezus: bent u degene die komen zal of moeten we een ander verwachten. Volgens Jacobus is “geduld” het sleutelwoord. Als gemeente kunnen wij elkaar geduld en vertrouwen tonen en elkaar moed inspreken. Het koninkrijk is al begonnen…..

Na afloop van de dienst kwam het moment van de toespraken. Jacolien, leidster van de zondagschool, die een “Ammerse piepmuis” als knuffel aanbood, een vertegenwoordigster van het Spectrum, de vorige gemeente van Anne, die mooie woorden zei in de persoonlijke sfeer, wethouder Pascal van der Hek, die Anne uitnodigde voor een wandeling, Erna de Lange, namens het eetcafé, Rudy, die symbolisch twee flesjes lekwater aanbood en tot slot Ds. Annemarie Roding die tevens de gemeente bedankte voor de mooie tijd als consulent. Ds. Anne kreeg het laatste woord en bedankte iedereen voor het warme welkom en de mooie woorden.

Na afloop waren er felicitaties, koffie, drankjes en versnaperingen. Een mooie dienst, aan het begin van een nieuwe periode voor de gemeente rond de kerk van Ammerstol.

Jannie van den Oever

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *