Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

In zesenveertig dagen op naar Pasen

Het is weer ‘Veertigdagentijd’, ook wel bekend als de ‘vastentijd’, de weken voordat het Pasen is, een tijd waarin we – meer dan anders – stil staan bij het nieuwe begin. Jezus heeft ons voorgehouden dat we altijd opnieuw mogen beginnen, maar dan wel vanuit het perspectief dat we zoeken naar waar we naar onderweg zijn. Wat is leidend in mijn leven, wat doe ik daar aan, en wat betekent dat voor mijzelf, maar ook voor anderen, hoe kijkt u terug op de keuzes die u gemaakt heeft?

‘Veertigdagentijd’ zijn de zesenveertig dagen tussen Aswoensdag en Paasochtend, de tijd tussen het benadrukken van de vergankelijkheid van het aardse leven en de wederopstanding. Op de zes zondagen in deze tijd wordt niet gevast, maar gevierd. De zondag is een namelijk een feestdag, de dag waarop we de wederopstanding van Jezus gedenken, en op een feestdag wordt gefeest, niet gevast.

‘Veertig’ is een bijbels getal dat verwijst naar diverse gebeurtenissen. Het is een getal dat duidt op voorbereiding en overgang. Zo is veertig onder meer de volheid van een generatie. En Jezus trok zich veertig dagen terug in de woestijn om in afzondering tot inkeer te komen onderweg naar.

Bij vasten gaat het er niet om dat je iets niet doet of laat staan. Het gaat er om je wilskracht te tonen, jezelf iets ontzeggen om je uithoudingsvermogen voor je goede voornemens te trainen, en dan maakt de focus op kleine stapjes het makkelijker. Het kan ook zijn iets leuks doen. Je hoeft niet in één keer voor jezelf en de hele wereld alles ten goede te veranderen (hoewel dat natuurlijk wel heel fijn zou zijn). Het gaat om stapjes zetten en je realiseren waarom. Vasten kan voor een ieder anders zijn, maar gebruik die tijd wel door na te denken, iets voor een ander te doen, of iets dergelijks.

Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft dit jaar de ‘Veertigdagentijd’ het thema “Overbruggen” meegegeven. Overbruggen is werken, alleen, maar ook samen, overbruggen van de tijd die ons is gegund op aarde, overbruggen van onderlinge verschillen, overbruggen van de moeilijkheden die wij op ons pad tegenkomen, overbruggen van onze twijfels. In deze veertig dagen met een beetje meer nadruk dan anders, om ook daarna te weten wat van ons gevraagd wordt en waar we naar onderweg zijn. Of, zoals Samuel Lee (theoloog des vaderlands) heeft gezegd: ‘Voor mij is het elke dag veertigdagentijd, net zoals het iedere dag advent is.’ Wie om zich heen kijkt is misschien geneigd te denken dat er weinig ‘hemel op aarde’ is, maar er zijn ook vele mooie dingen en volgens Samuel Lee hebben wij de mogelijkheid om liefde te laten zien aan onze medemensen en de schepping om ons heen. Laten we daar maar gelijk mee beginnen in deze veertig dagen.

Leo van Veen

Scriba Gemeente rond de Kerk van Ammerstol

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *