Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

“Iedereen heeft wel een talent dat onze kerk ten goede kan komen”

Jannie van den Oever interviewt Tineke van Santen, die na 8 jaar het ambt van scriba heeft neergelegd.

Ik tref Tineke aan achter haar computer. Ze is druk bezig haar paperassen te ordenen en de laatste hand te leggen aan de overdracht van haar administratie.

Hoe lang ben je ouderling-scriba geweest?

Ik heb het ambt 8 jaar vervuld.

Wat was indertijd jouw overweging om ja te zeggen?

Toen ik op mijn 65e met pensioen ging, na bijna mijn hele leven in het onderwijs gezeten te hebben, zag ik daar als een berg tegenop. Ik deed altijd al vrijwilligerswerk omdat ik het belangrijk vind zinvol bezig te zijn met mijn leven, maar dat was toch niet genoeg om mijn leven te vullen vond ik. Tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn man na mijn pensionering heb ik veel steun ontvangen vanuit de kerk. Ik had behoefte om daar wat voor terug te doen en toen Bert Griffioen (in die tijd onze predikant) en Willie Kok (ouderling), mij kwamen vragen om ouderling te worden heb ik dus ja gezegd.

Werd je toen meteen ook scriba?

Als je lid wordt van de kerkenraad in Ammerstol krijg je ruimschoots de gelegenheid om te kijken waar je talenten liggen , zodat je de dingen kan doen die je leuk vindt en waar je goed in bent. Nu was het ambt van ouderling-scriba vacant en het paste mij, dus dat kwam goed uit.

Wat zijn de werkzaamheden van de scriba?

Dat is behoorlijk wat: je krijgt alle post binnen, die je beantwoordt, naar de juiste persoon binnen de kerkenraad stuurt, of op de agenda van de kerkenraadsvergadering zet. Je maakt de agenda van de kerkenraadsvergadering en stuurt de uitnodigingen. Je notuleert de kerkenraadsvergadering. Je maakt de orde van dienst voor de gastpredikanten. Je bent lid van het moderamen, samen met de predikant, de preses en vertegenwoordigers van de colleges.

Dat is een veelomvattende taak. Daarbij komt ook je taak als ouderling?

Jazeker, je hebt dus regelmatig dienst tijdens de kerkdiensten, je bereidt mede de speciale diensten voor, zoals de paas- en kerstdiensten en de startdienst. Je bent ook aanwezig bij trouwdiensten en bij uitvaartdiensten. Verder breng je pastorale bezoekjes bij gemeenteleden.

Wat inspireert jou?

Mijn grootste inspiratiebron is het mogen meewerken aan de eredienst op zondag. Mooi vond ik ook het mede organiseren van de “top 2000 dienst”, de “alles is liefde dienst”, het jaarlijkse bezoek van de kinderen van de “Kromme Draai” aan de kerk en nog heel veel meer. Nu werk ik mee aan de komende Passiondienst op 26 maart 2018. Dat belooft heel mooi te worden! Verder ben ik ook trots op het feit dat ik er destijds voor gezorgd heb dat er nu iedere zondag na de dienst koffie wordt geschonken voor de kerkbezoekers.

Wat is je mooiste herinnering?

Dat zijn zeker de bezoekjes geweest die ik gemaakt heb. Weet van mij dat het brengen van bezoekjes namens de kerk een hartverwarmende bezigheid is.

Jouw opvolger als scriba is Leo van Veen. Wil je iets tegen hem zeggen?

Het is voor mij heel fijn dat er zo snel een opvolger is gevonden. Daardoor heb ik met een gerust hart afscheid kunnen nemen. Ik wens Leo veel inspiratie voor deze zinvolle taak.

Wat zou je nog kwijt willen aan de gemeente?

Als leden van de gemeente rond de kerk van Ammerstol kunnen wij ons gelukkig prijzen met zo’n hechte gemeenschap. Om dit te behouden zou het mooi zijn als we allemaal ons steentje zouden bijdragen. Iedereen heeft wel een talent dat onze kerk ten goede kan komen.
Onze kerk, die we allemaal zo’n warm hart toedragen!

 

Door: Tineke van Santen, Jannie van den Oever

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *