Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

“Iedereen heeft talenten, weet je geroepen”

“Als er iets is dat je bindt, iets dat je met anderen wilt delen, gaat dat niet vanzelf. Dan kan je gevraagd worden een bijdrage te leveren. Dat geldt niet alleen voor mij, maar dat geldt voor ons allemaal. Die gedachte heeft wel de doorslag gegeven.”

Jannie van den Oever interviewt Leo van Veen die op 7 januari het ambt van ouderling-scriba heeft aanvaard.

 

Leo, je bent zeker geen onbekende in de gemeente. Wil je iets over jezelf vertellen?

Ik ben geboren in Rotterdam en heb daar economie gestudeerd. Ik ben afgestudeerd in de sociologische/economische richting en heb me daarna in mijn werk jaren bezig gehouden met winkelplanning, woningbouw en de laatste jaren met de duurzaamheidsopgave. Op een korte onderbreking na, bij een particulier adviesbureau voor winkelplanning, heb ik altijd voor de gemeente Rotterdam gewerkt. Zo heb ik onder meer gewerkt aan de conceptontwikkeling van het Alexandrium.

Tot halverwege 2016 heb ik 12 jaar een bestuursfunctie gehad bij de scholengemeenschap Willem de Zwijger in Schoonhoven, waarvan de laatste 8 jaar als voorzitter. Vanaf eind 1990 tot 2001 ben ik al eerder kerkenraadslid geweest, eerst als ouderling, en daarna 10 jaar als ouderling-scriba.

Ik ben getrouwd met Marianne en we hebben drie kinderen en vier kleinkinderen. Sinds mijn pensionering zijn Marianne en ik dus onder andere druk met oppassen en zo. ……. In de tijd die overblijft doe ik graag aan sport, zoals fitness, zwemmen, lopen of fietsen. En natuurlijk een paar keer per jaar op reis voor een kortere of langere vakantie.

Wat was jouw overweging om ja te zeggen?

Het antwoord op die vraag kwam niet vanzelf. Allerlei overwegingen speelden hierbij een rol. Ik ben al jaren belijdend lid van de gemeente rond de kerk van Ammerstol en weet je, als er iets is dat je bindt, iets dat je met anderen wilt delen, gaat dat niet vanzelf. Dan kan je gevraagd worden een bijdrage te leveren. Dat geldt niet alleen voor mij, maar dat geldt voor ons allemaal. Die gedachte heeft wel de doorslag gegeven.

Wat inspireert jou?

Mijn inspiratie haal ik uit mijn geloof. Ik geloof dat wij een bepaalde verantwoordelijkheid hebben in ons leven in de omgang met onze medemens, maar ook voor de natuur, de wereld in den brede, zeg maar. Zorgen voor elkaar en er zijn voor de ander is daarbij erg belangrijk. Zie het als een soort rentmeesterschap, een waarde die je door moet geven. Daarbij vertrouw ik op de steun en kracht van God en de inspiratie van het Licht van Christus.

Heb je een doel waar je aan wil werken?

Communicatie met de gemeente vind ik heel belangrijk. Dus de gemeente op de hoogte houden van en betrekken bij allerlei activiteiten en zo onze verantwoordelijkheid delen. Meer contact met de grote groep vrijwilligers en hierdoor ook mensen inspireren om mee te doen en te bouwen aan een actieve kerkelijke gemeenschap.

Wil je iets tegen de gemeente zeggen?

Kort en bondig: iedereen heeft talenten, weet je geroepen.

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *