Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Hemelvaart, 21 mei 2020

 

Orgelspel

Begroeting

Lezing: Lucas 24, 44 – 53

Hij (Jezus) zei tegen hen: ‘Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van ​Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat in vervulling moest gaan.’ Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. Hij zei tegen hen: ‘Er staat geschreven dat de ​messias​ zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’

Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd ​opgenomen​ in de hemel. Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar ​Jeruzalem, waar ze voortdurend in de ​tempel​ waren en God loofden.

Overweging

De hemelvaart van Jezus is geen afscheid, maar een vervulling. Vervulling van de Schriften van Gods belofte, vervulling van Jezus’ opdracht en van zijn leven, sterven en opstaan uit de dood.

Het is ook geen weg gaan en afwezig zijn. Uit de thuiskomst van Jezus bij zijn Vader komt kracht voort uit de hemel. Gods Geest blijft bij ons en verbindt de hemel met onze aarde, wij zijn in beide thuis.

En ook geen einde maar een nieuw begin. Te beginnen in Jeruzalem, de stad van David, de stad van vrede, daar zal als eerste het getuigenis klinken van Jezus’ leerlingen, als zij met de kracht uit de hemel zijn bekleed.

Voor ons betekent hemelvaart dat onze Heer op een nieuwe manier met ons verbonden is en zijn wederkomst zal weer een vervulling zijn: van zijn aanwezigheid nu waar twee of drie in zijn naam bijeen zijn. Voor nu is het genoeg dat het Woord blijft klinken en het gebed blijft antwoorden.

Wij missen elkaar en soms missen wij ook God en verlangen wij ernaar samen te zijn en elkaar en God te ontmoeten. En toch ook: ook nu horen wij bij elkaar al is het op afstand, ook nu ervaren we in het gemis de band die ons bijeen houdt, zoals het gemis soms ook ons gebed is tot God.

Ook wij gaan opnieuw beginnen en ook wij vragen ons af hoe dat zal gaan: voorzichtig de kerk open. Nog geen zingen, nog niet samen vieren, maar wel het delen van de stilte, muziek, het licht, het gebed en de kerk die ons zo dierbaar is. Wat kan die goed wachten. We beginnen weer en ook nu zullen wij de kracht van de hemel ervaren.

Orgelspel

Gebed

Lang niet altijd begrijpen wij

wat ons overkomt, wij overzien niet

de reikwijdte van ons leven

de draagkracht van U in ons.

Toch kunnen wij ons op U verlaten

U blijft ons trouw .

 

U laat ons niet verweesd achter,

Uw Geest is ons beloofd, uw leven, vreugde en bezieling

verfrissend waait uw Geest, en vernieuwt het gezicht van de wereld

dat zo geschonden wordt, zo aangetast en onherbergzaam.

Kom Schepper Geest en verlicht het donker van deze wereld

 

Voor en met hen die ziek zijn bidden wij U

zoveel mensen meer naast ons en dichtbij

hebben pijn, kennen zorgen en verdriet,

wees hen nabij en richt hen op

Hoor ons bidden God,

Hoor de stilte waarin wij ons uitspreken voor U

Die eeuwig bent en trouw

Onze Vader

Zegen

God die onze toekomst is, zegene u

Jezus zijn Zoon die ons voor gaat , zij altijd met u

De Geest die ons bezielt en troost, zal over u komen

en zal u doen leven in vrede.

Amen

Orgelspel

Categories: Geen categorie

1 reply

  1. Dank jullie wel voor de bemoediging, wat zoveel rust geeft!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *