Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Groepen en adressen

De Gemeente rond de kerk van Ammerstol kan niet functioneren zonder vrijwilligers. Hieronder een overzicht. Heb je iemand nodig of wil je graag meedraaien in een van de groepen? Hieronder zie je wie je kan aanspreken of bellen.

 

Doop, belijdenis, toerusting

Gesprekskring belijdenis
Vacant

Catechese
Vacant

Rond de eredienst

Kerkgebouw
Kerkplein 4, tel 354405

Bij onraad de koster waarschuwen:
Koster
Sjaak van Buren
Capellelaan 54
2865 AE Ammerstol
0182-351880

Hieronder de contactpersonen per aandachtsgebied

Organisten
Wim Voorrips
0182-385081

Cantorij
Hans van Duyvendijk
0182-353648
De cantorij oefent elke donderdagavond van 19.30 -20.30 uur. De cantorij verleent regelmatig medewerking aan de diensten van Schrift en Tafel, op hoogtijdagen en tijdens vespers.

Orde van dienst
Vacant

Oppas tijdens dienst
Jeugd van het eetcafe. Contactpersoon Erna de Lange tel. 0182-353472

Zondagsschool
Jacolien Verschoor - Graveland
jacoliengraveland@yahoo.com

Inzameling collecten
Contactpersonen:
Leny van Buren
Ammerstol
0182-351880

Koffie na de dienst
Tineke van Santen
0182-352847

Coördinatie preekbeurten
Contactpersoon:
Leo van Veen
06-36224135

Coördinatie lectoren
Leo van Veen 06-36224135

Bloemengroet
Ammerstol:
Lany Schouten: 351694
Bergambacht:
Willie Kok: 352964

Bloemschikken
Greet Jongkind
0182-352783

Ontmoeting

Bezoekwerk
Wordt uitgevoerd door de ouderlingen en de pastorale groep.

Leden pastorale groep

Corstiaan Prins, Gerrie Gelderblom, Gonnie Visser, Noor van Deursen, Egberdien de Wit, Erna van Buren, Lany Schouten, Willie Kok, Jannie van den Oever

Mocht u denken: ik krijg nooit een bezoekje, maar wil dat wel graag, neem dan contact met Jannie van den Oever: 06-52153040.

 

Hieronder de contactpersonen per aandachtsgebied

Koffie Achterom
Lenie van Buren
0182-351880
Elke vrijdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur staat de deur van het Achterschip open voor een lekkere bak koffie en wat gezelligheid. Iedereen is van harte welkom.

Eetcafé 12-16
Erna de Lange
0182-353472

Gesprekskring Bergambacht
Vacant

Ouderenmorgen Ammerstol
Tini de Groot
0182-353343

Omzien/kaartjes voor de zieken
Diaconie

Reiscommissie
Cock Herreveld

Kloosterweekenden
Marian van Veen
06-51436565

Weeksluiting Westerweeren
Vacant

Vereniging Vrijzinnig Protestanten
Marietje van Zoest
0182-351805

Interkerkelijk Beraad (I.K.B.)
Vacant
Overleg tussen diverse kerkelijke gezindten in de gemeente Bergambacht. Het IKB organiseert o.a. de volkskerstzang, wereldgebedsdag en een aantal gesprekskringen.

 

Communicatie

Website en Nieuwsbrief
Nico van der Kraan
0182-353926

Werving van middelen

Hieronder de contactpersonen per aandachtsgebied

Verjaardagsfonds
Ammerstol: vacant

Bergambacht: Willie Kok
0182-352964

Rommelmarktcommissie
Voorzitter:
Nard van Gent
0182-353570

Regelt met een enthousiaste groep mensen de voorbereidingen en realisatie van de jaarlijkse rommelmarkt.

Nico Mouris
0182-353796

Yolanda Docters van Leeuwen – Oskam
06-12950306

Nico van der Kraan
0182-353926

Ron Verschoor
06-12140344

Kerstmarkt
Anita Timmerman
Geraldine van der Male

Werkgroepen

Hieronder de contactpersonen per aandachtsgebied

Onderhoudsgroep
Hennie Blom
06-37409420
Voor diverse onderhouds- en reparatieklussen aan kerk en pastorie.

Schoonmaakgroep
Nel Brand
De schoonmaakgroep maakt met een enthousiaste ploeg heel trouw elke week de kerk schoon.