Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Gemeenteschets

Schets van de gemeente

Naam gemeente

Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Vestigingsplaats

Ammerstol (gemeente Krimpenerwaard, provincie Zuid-Holland). Ammerstol ligt aan de noordkant van de rivier De Lek en heeft 1.715 inwoners. Ammerstol is een dorp met een overwegend linksgeoriënteerde bevolking.

Kerkelijke gemeente

 • Kenmerken van de gemeente: Dorpsgemeente. Ammerstol is van oudsher geen doorsnee protestantse gemeente. Het gehele dorp komt in aanmerking voor kerkelijke ondersteuning als het nodig en gewenst is. De kerkelijke gemeente van Ammerstol bestaat uit mensen uit Ammerstol en omliggende plaatsen.
  De kerkenraad is actief en meedenkend. Uit het hele dorp werken regelmatig vrijwilligers mee aan de jaarlijkse rommelmarkt, herstelwerkzaamheden aan de kerk en alle ander voorkomende zaken. Deze vrijwilligers zijn zowel kerkelijk als buitenkerkelijk. “Onze kerk moet blijven bestaan”
 • Kleur/ ligging: vrijzinnig hervormd
 • Samenstelling van de gemeente: 108 belijdende leden, 325 doopleden, totaal 433 pastorale eenheden.
 • Accenten: diaconaal en liturgisch.

Korte weergave van visie en missie

De gemeente rond de kerk van Ammerstol wil er zijn voor het hele dorp. Als gemeente zijn we mensen onder de mensen. Ons geloof geeft ons daarin richting. Geloofsuitspraken en leerstellingen zijn geen grenzen, die bepalen wie wel en wie niet bij de kerk horen, maar richtingwijzers. Geloven is geen afgerond systeem waarin alles een plaats heeft en begrepen wordt, maar is samen zoeken naar een begaanbare weg waarin God zijn aanwezigheid laat kennen. Dit geeft ons vertrouwen voor de toekomst, omdat die toekomst niet aan ons is.

 • Omvang werktijd predikant: 0,4 fte
 • Aantal werkzame predikanten/kerkelijk werkers: 1
 • Pastorie aanwezig: ja
 • Vrouw in het ambt: ja
 • Bijbelvertaling: NBV/ BGT/ Naardense bijbel
 • Welke liedbundels: mn Nieuwe Liedboek
 • Wijze viering avondmaal: iedereen is welkom

Burgerlijke gemeente

 • Bereikbaarheid: bushalte lijn 497, 295. Prima met de auto te bereiken.
 • Voorzieningen: bibliotheek, openbare basisschool, supermarkt die gerund wordt door mensen met een verstandelijke beperking, eetcafé, snackbar, sportverenigingen.
 • Eventuele verdere bijzonderheden: actieve feestcommissie (Koningsdag, rommelmarkt, kerstmarkt)