Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Gemeenteavond dinsdag 10 maart 2020

‘De toekomst van onze kerk.’

Niet alleen de tijd veranderd, ook de samenstelling van de gemeente, en over anderhalf jaar gaat dominee Roel Braakhuis met pensioen. Dus nadenken over de toekomst, is ook nadenken over de opvolging van de dominee en wat daarbij mogelijk is.

Er zijn allerlei vragen die we aan elkaar moeten stellen:

Voor welk percentage is de kerk in staat een predikant te beroepen. Willen we één persoon als ‘het gezicht van onze gemeente’? En kunnen we daarbij de pastorale zorg voor o.a. de ‘ouderen’ in onze gemeente combineren met aandacht voor jongeren? Lukt dat dan? Of zullen we moeten samenwerken met andere gemeenten? En zo ja, welke gemeente heeft daarbij de voorkeur? Hoe denkt u als lid van onze gemeente daarover?

Graag willen wij hierover met u van gedachten wisselen. Noteert u dus de datum in de agenda, ja …………. ook als u niet gewend bent om gemeenteavonden bij te wonen.

U bent allen welkom op 10 maart 2020 hier in de kerk,

aanvang 20.00 u. (inloop 19.30 u.).

 

Namens de kerkenraad,

 

Jannie v.d. Oever,                                         Leo van Veen,

(preses)                                                           (scriba)

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *