Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Gemeenteavond: contact met jongeren

Gemeenteavond, 13 november , 20.00 uur in de kerk

Het onderwerp van de avond is : contact met jongeren.

De passage in het beleidsplan over de “jeugd” is door u goed gelezen. Op de gemeenteavond van juni vorig jaar, toen het beleidsplan gepresenteerd werd , zijn er vragen over gesteld.

Het gaat over deze passage:

De ouders van dopelingen worden elk jaar een keer uitgenodigd voor een bijeenkomst of een bijzondere dienst. Zo hopen wij contact te houden met de doopouders, die soms ver weg wonen.

De ouderlingen, en met name de jeugdouderling houdt contact met de zondagsschool

De jeugdouderling organiseert 1 x per maand het “eetcafé”.  Jongelui van 12- 16 jaar komen dan bij elkaar in het Honk, maken met elkaar een maaltijd en eten dan gezamenlijk en praten bij over wat ze de afgelopen tijd hebben meegemaakt.

 

In de vorige nieuwsbrief schreef ik:

Zoals in vele kerken is ook in onze kerk de jeugd niet massaal vertegenwoordigd. Zeker de leeftijdscategorie van 16+. We zien wel jeugd terug als doopouders. Vaak willen jonge ouders hun kinderen opvoeden in het geloof en hen de verhalen uit de bijbel meegeven.

Hoe zit het eigenlijk met ons en de jeugd. Geven wij de verhalen door? Hebben wij dat indertijd gedaan aan onze kinderen? Hoe communiceren wij met jeugd in onze gemeente? Hoe gaan wij om met onze kleinkinderen? Dit zijn vragen die wij op de gemeenteavond met elkaar willen delen en waar we over willen discussiëren en waarover we met elkaar naar antwoorden willen zoeken.

Van harte welkom!

 

Jannie van den Oever

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *