Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Gemeenteavond 20 juni

24 bezoekers mochten we verwelkomen op de gemeenteavond die als afsluiting van het kerkelijk jaar werd georganiseerd. De onderwerpen waren deels informerend en deels opinie vormend. Zo vertelden Jose en Guusje over hun werk als diaken, een ambt dat veel meer inhoudt dan menigeen denkt.

Zij vertelden over hulp aan inwoners van ons dorp die dat nodig hebben, over de eetgroep 30-60, waar het heel gezellig is, over de samenwerking met verschillende instanties en over de bloemen en de kaartjes voor zieken die de diaconie verzorgt. Natuurlijk ook over de hulp van gemeenteleden die ze hierbij nodig hebben en gelukkig ook krijgen. Aanmelden kan altijd!!!

Het tweede onderwerp was de startdienst die op 23 september weer gehouden wordt en waarbij  het, net als vorig jaar, de bedoeling is dat iedereen iemand uitnodigt deze kerkdienst bij te wonen. De vraag was: als je iemand uitnodigt, waar wil je diegene dan kennis mee laten maken? Antwoorden die werden gegeven waren: Ongedwongen sfeer, aansprekende  inhoud in begrijpelijke taal, geen drempels, dienst in de buitenlucht, 1 opwekkingslied, jonge mensen meevragen, welkom, 1 a 2 x per jaar organiseren, saamhorigheid omdat we bij elkaar horen, van welk geloof dan ook, bekende liederen. Mooi hoor!

Het laatste onderwerp ging over de communicatie tussen de kerkenraad en de gemeenteleden: weten we voldoende van elkaar? Weten we elkaar te vinden als er problemen zijn? Misschien  is dit onderwerp geschikt om nog eens een keer ter sprake te brengen. Problemen zijn er natuurlijk af en toe best wel. Contact opnemen met iemand van de kerkenraad lijkt dan de aangewezen weg.

Na afloop waren we nog gezellig bijeen met een hapje en een drankje en wensten we elkaar een goede zomer en een fijne vakantie. Bij deze ook voor u allen met de hoop u ook te ontmoeten op de komende gemeenteavonden!

Jannie van den Oever

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *