Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Eindejaarscollecte 2017, “Open huis”

Lieve mensen rondom de kerk van Ammerstol

Een “open huis” voor iedereen rondom de kerk van Ammerstol; dat is wat de kerk van oudsher geweest is, nog steeds is en hopelijk altijd zal blijven. De kerk van Ammerstol is een echte dorpskerk, een ontmoetingsplaats voor iedereen uit het dorp en van daarbuiten.

De startdienst in september droeg dit jaar als thema “Open huis”. En wat was het fijn om te zien dat zoveel mensen zich welkom voelden om de dienst bij te wonen. Een volle kerk was het resultaat. Met vaste bezoekers, ‘af en toe’ bezoekers maar ook met mensen die wellicht voor de eerste keer een dienst bijwoonden. Na afloop kon men desgewenst een reactie schrijven op papieren boomblaadjes (gemaakt door de zondagsschoolkinderen) die daarna in een speciaal voor dit doel gemaakte boom gehangen konden worden. Dankbaar zijn we om uit al die positieve reacties te mogen opmaken dat het in de kerk en bij de dienst aanwezig zijn werd ervaren als “een thuis”.

Om de reguliere maar ook de speciale diensten te kunnen blijven verzorgen , zoals de Gedachtenisdienst en de Kerstnachtdienst en om de kerk als gebouw te onderhouden zijn wij afhankelijk van uw bijdragen. Graag willen we er ook zijn voor hen die een luisterend oor of een helpende hand of andere ondersteuning nodig hebben.

Met uw gift aan de Eindejaarscollecte draagt u bij aan een gemeente die om kan blijven zien naar elkaar en naar alle mensen in onze omgeving, zodat we ook in 2018 een Open huis kunnen zijn voor iedereen.

Met de Blijde Klanken valt ook een collecte-envelopje in de bus. Dat envelopje wordt bij u opgehaald.

Desgewenst kunt u uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer NL96RABO0307313727. Met vragen of opmerkingen over deze collecte kunt u zich wenden tot de kerkrentmeesters.

Wij wensen u allen goede kerstdagen en een liefdevol 2018 toe.

 

Namens de kerkrentmeesters Gemeente rond de Kerk van Ammerstol, Erna de Lange

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *