Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Dienst van schrift en tafel

Kort voor zijn heengaan heeft Jezus in het houden van een maaltijd met zijn leerlingen,  uitdrukking gegeven aan zijn laatste bedoelingen. Hij heeft hun de opdracht gegeven om dat na zijn heengaan te blijven doen.

Zo vieren wij in de kerk 6 à 7 keer per jaar het avondmaal ofwel : de dienst van schrift en tafel. Teksten en gebeden die bij deze viering worden gebruikt zijn te vinden in het dienstboek van de PKN.

Enige tijd geleden waren deze teksten onderwerp van gesprek in de vergadering van het consistorie. De teksten werden ouderwets gevonden en moeilijk te begrijpen. Wij hebben toen een oproep gedaan aan omliggende gemeenten met de vraag welke teksten in hun kerken worden gebruikt. Daar is respons op gekomen en zo heeft Roel in de afgelopen periode nieuwe teksten samengesteld en ook al gebruikt. Het zal u vast niet zijn ontgaan.

In onze kerk gebruiken we twee vormen bij de avondmaalsviering:

  • In een kring gezeten rond de avondmaalstafel , waarbij brood en wijn worden aangereikt door de ambtsdragers en doorgegeven door de gemeenteleden, zingend Ubi Caritas, 5x per jaar
  • Lopend , alwaar de predikant het brood aanreikt en de ambtsdragers de wijn, 2x per jaar

In de laatste periode is het vaker voorgekomen dat we lopend avondmaal vierden. Dit om uiteenlopende redenen. Vanuit de gemeente is hierop gereageerd. Het blijkt dat veel gemeenteleden de voorkeur geven aan de zittende viering. Anderen vinden het juist prettig het brood aangereikt te krijgen door de predikant. Deze opmerkingen nemen wij natuurlijk ter harte.

Nu we in verband met de renovatie van de vloer vanaf 26 mei kerken in het H Zanenhuis zal de viering zittend zijn. In september , als het kerkgebouw weer beschikbaar is kunnen we kijken wat in de nieuwe situatie mogelijk is. Hierbij behoort ook het vormen van een kring, staande, tot de mogelijkheden.

Jannie van den Oever

 

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *