Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Diaconie helpt waar het nodig en mogelijk is

Het werk van de kerk voor kwetsbare mensen wordt diaconaat (dienstbetoon) genoemd. Vrijwilligers zetten zich in voor mensen die te maken hebben met bijvoorbeeld armoede of die door andere oorzaken hulp of hoop nodig hebben. Diaconaat laat zien dat geloof en dagelijks leven alles met elkaar te maken hebben. Onze diaconie wil zich ook in 2018 weer inzetten voor een samenleving die barmhartig en rechtvaardig is.

Een greep uit onze werkzaamheden/taken:

Stichting Budget Hulp Krimpenerwaard

Hierin bekleden wij een bestuursfunctie en zijn zelf actief als “maatje”. Als maatje sta je naast de ander. Als je in de schulden zit, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Zelf ben ik direct betrokken geweest bij de oprichting van Budgethulp Krimpenerwaard en heb daarin de functie als secretaris. Omdat ik het belangrijk vind zelf te ervaren hoe het er in de praktijk aan toe gaat heb ik de cursus tot maatje gevolgd en nu inmiddels hierin een jaar actief. Het samen optrekken en het zoeken naar oplossingen geeft mensen weer houvast. Zowel als bestuur als maatjes komen wij gestructureerd bij elkaar. Tijdens de intervisie met maatjes kunnen wij een beroep doen op elkaar om mee te denken over vraagstukken waar je als maatje mee te maken kan krijgen.

De Kookclub

In samen werking met de SWOBV hebben wij een kookclub opgericht. Elke laatste donderdag van de maand kunnen mensen gezellig samen met anderen koken en eten. Leeftijdscategorie tot ongeveer 50 jaar. Locatie: achter de kerk van Ammerstol.

Samenwerking met woningcoöperatie

Als de woningcoöperatie problemen ondervindt rondom het invullen van formulieren, door verschillende redenen, wordt de diaconie benaderd. We proberen het dan samen met de bewoner op te lossen.

Voedselpakketten

Samen met andere diaconieën sparen voor voedselpakketten bij de supermarkt. Deze worden uitgedeeld bij mensen die het met minder moeten doen. Fijn om altijd weer te mogen ervaren dat er veel gemeente leden met ons mee sparen.

Inzamelen van gaven

Om ons werk te kunnen blijven doen zijn gaven nodig. Naast de collecte-opbrengsten op zondag zien wij vaker dat wij ook materiele gaven mogen ontvangen. Denk hierbij aan met name levensmiddelen. Zo mochten wij rond de feestdagen oliebollen uitdelen en kerstlekkernijen.

Werelddiaconaat helpt kindslaven
4 februari 2018 zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor Werelddiaconaat. In Ghana doen kinderen, onder dwang, gevaarlijk werk in de visserij op het Voltameer. Kinderen, vooral jongens, worden meegelokt of meegenomen en op kleine eilandjes in het meer, dat vier keer zo groot ia als Nederland, vastgehouden door hun slavenmeesters. Er is geen enkele mogelijkheid om aan de grillen van hun meesters te ontsnappen. Partnerorganisatie Challenging Heights spoort deze kinderen op, bevrijdt hen en vangt de kinderen tijdelijk op. In de tijdelijke opvang worden kinderen met intensieve psychologische hulp en onderwijs voorbereid op een terugkeer naar hun eigen gezin en dorp. Met de collecte opbrengst wil Challenging Heights in 2018 realiseren dat 25 bevrijde kinderen onderwijs krijgen en begeleiding bij hun terugkeer naar huis. Mocht u zelf een collectedoel aan willen dragen, geef dit dan aan ons door. Dit kan via emailadres: jose.bos@outlook.com. Of spreek één van uw diakenen aan.

Met vriendelijke groet,
Guusje van Amerongen en José Bos

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *