Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

De verspreiding van het christendom in 10 minuten

De verspreiding van het christendom na de dood van Jezus wordt mooi in beeld gebracht op twee YouTube filmpjes. De eerste toont de verspreiding tot het jaar 1000, de tweede vanaf 1000 tot het heden.

De eerste duizend jaar laten stromingen en veroveringen zien, met Thomaschristenen in India, koptische christenen in Turkije, Egypte en Ethiopië, met twee, drie, uiteindelijk vijf patriarchaten gezeteld in Rome, Antiochië Constantinopel, Jeruzalem en Alexandrië. De opkomst en ondergang van het arianisme en het Keltische christendom, de verdrukking door de Moren, de dominantie van Rome in West Europa en de eigen weg van de Oosterse kerken onder het patriarchaat van Constantinopel.

En dan moest Amerika nog ontdekt worden.

Het tweede filmpje start in het jaar 1000. Het christendom is bezig met een onstuitbare opmars en is onderverdeeld in patriarchaten met zetels in Rome, Constantinopel en Antiochië.

Een eeuw later heeft de Oosterse Orthodoxie zich meer verenigd en uitgebreid in Oost Europa en het Midden Oosten. Het Romaanse katholicisme heeft zich verenigd en uitgebreid in West, Midden, Zuidwest en Noord Europa.

Vanaf de ontdekking van Amerika in 1492 verspreidt het Romaanse katholicisme zich ook over Noord, Midden en Zuid Amerika. Kort daarna al, vanaf ca 1515, komt het Protestantisme op, beginnend in Duitsland, Zwitserland en aan de Oostzee. Aan het eind van die eeuw beheerst het protestantisme Noordwest Europa. De Oosterse orthodoxie trekt verder Rusland in, in het Verre Oosten krijgt het katholicisme voet aan de grond in de Filipijnen en het protestantisme betreedt Noord Amerika. Rond 1800 worden Zuid Afrika, Australië en Nieuw Zeeland protestants en kustkoloniën in Midden Afrika katholiek. In Indonesië ontstaan protestantse en katholieken gebieden maar het christendom wordt er nooit dominant. Alle koloniën in Afrika rond 1900 krijgen de stroming van de overheersers: katholiek of protestants. Het gebied rond Ethiopië is door de eeuwen heen koptisch christelijk gebleven.

Twee eeuwen in nog geen 10 minuten doet geen recht aan de complexe geschiedenis van stromingen, veroveringen en vervolgingen maar fascinerend is het wel. Fascinerend, omdat het met het leven en de dood van één man is begonnen: Jezus Christus.

 

Nico van der Kraan

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *