Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

De toekomst van onze kerk

Zoals u waarschijnlijk wel bekend is gaat onze dominee Roel Braakhuis 5 september met emeritaat. In de kerkenraad beraden wij ons al langere tijd over de vraag hoe nu verder. Een ding is zeker, het wordt niet meer zoals het was. Op het moment dat een dominee weggaat moet door de kerkenraad een aanvraag gedaan worden bij de PKN of er een nieuwe dominee beroepen mag worden. De PKN bekijkt dan de financiële situatie van de gemeente en neemt daar ook de te verwachten inkomsten in mee. Er wordt dan gekeken naar de vrijwillige bijdragen en de opbrengsten van de collecten. Het eigen vermogen mag niet meegerekend worden. Dat mag besteed worden aan noodzakelijk onderhoud, verbouwingen enz.

Dominee Roel Braakhuis heeft een aanstelling van 63%. De verwachting is dat een nieuw te beroepen predikant een aanstelling van 40% gaat krijgen. Dat is dus 2 dagen in de week. U begrijpt dat dat voor onze gemeente een hele verandering is. Op de gemeenteavond in maart 2020 hebben we dit al met u besproken. De vraag was toen ook of we de te beroepen predikant de opdracht mee moeten geven het accent te leggen op de jongeren of bij de al wat oudere mensen. De keus is toen gevallen om meer aandacht te geven aan de jongeren en dus ook aan de jonge gezinnen. Worden de ouderen dan vergeten? Nee, het pastorale werk voor hen zal dan gedaan worden door predikanten uit de omgeving die al met emeritaat zijn. Daar is financiële ruimte voor. We horen regelmatig de vraag of er dan steeds een andere dominee bij je op bezoek komt. Dat is niet de bedoeling. Bij vervolgbezoeken komt dan steeds dezelfde dominee. Daarnaast wordt de pastorale werkgroep weer actief na de huidige corona beperkingen.

We willen dit onderwerp graag nog eens met u bespreken op een volgende gemeenteavond. Helaas kunnen we daar nog geen datum voor geven, maar zodra de situatie rondom corona dit toelaat, zullen we die avond met u afspreken. Intussen kunt natuurlijk altijd uw vragen bij de kerkenraad neerleggen, zowel telefonisch als schriftelijk. We hopen dat u met ons mee wilt denken over de toekomst van onze kerk.

Met vriendelijk groeten namens de kerkenraad,

Rudy Bieleveld, preses.

 

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *