Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

De toekomst van onze kerk vanaf 1 jan. 2022 (juni 2021)

 1. Na het emeritaat van ds Roel Braakhuis, zal er – gelet op de financiële situatie van onze gemeente anno 2021, maar meer nog die op langere termijn – naar verwachting maximaal financiële ruimte zijn voor een beroeping voor 40 %. Dit o.m. gelet op de te verwachten krimp van de gemeente en de daarbij behorende financiële gevolgen voor het beschikbare ‘levende geld’. Derhalve gaat het in casu om een maximale beroepingsruimte voor 2 dagen in de week.
  Consequentie kan o.a. zijn dat een eventueel ‘nieuwe’ dominee niet in Ammerstol komt wonen.
 2. Naast – m.n. pastorale – aandacht voor de oudere leden van de gemeente, willen we ons richten op de toekomst door meer aandacht te geven aan jongeren en jonge gezinnen.
 3. De beide genoemde doelgroepen verschillen qua benodigde benadering en inzet dusdanig dat e.e.a. waarschijnlijk slecht is te combineren.
 4. Hoewel het vacant worden in Ammerstol actueel is, zullen op korte termijn ook buurgemeenten voor de keuze komen te staan ‘hoe nu verder?’. In potentie geeft dit ruimte om samen te werken bij het voorgaan en het pastorale werk, bijv. door van twee of drie gemeenten de beroepingsruimte samen te voegen. Dit betekent dan dat wij ons flexibel moeten opstellen bij het formuleren van een profiel. Het gaat er dan nl. om dat er in de betrokken gemeenten voldoende capaciteit is voor pastorale aandacht voor zowel jong als oud en dat er capaciteit is om op zondag voor te gaan.
 5. Het zal n.a.v. het voorgaande Ad 4. duidelijk zijn dat dan bij bijv. twee deelnemende gemeenten om en om de predikant op zondag beschikbaar is en er voor de overige 50% op gastpredikanten moet worden teruggevallen.
 6. Bij spreiding over meer dan één gemeente zullen voor de zekerheid afspraken moeten worden gemaakt over pastorale achtervang.
 7. Wat dit laatste betreft; in Ammerstol moeten we afspraken zien te maken voor pastorale inzet vanaf 5 sept. 2021. Dit kan door hiervoor afspraken te maken met enkele emeriti predikanten.
 8. Omdat er het eerste jaar bij buurgemeenten naar het zich laat aanzien geen urgentie is om samen te werken is het voorstel om in die tijd nog geen beroepingsprocedure op te zetten, maar met buurgemeenten één op één in gesprek te gaan om te zien hoe we elkaar kunnen steunen.
  Voor 2022 zouden we dan moeten terugvallen op alleen gastpredikanten voor de zondagdienst (a), voor de pastorale inzet afspraken moeten maken met enkele emeriti predikanten (b), als kerkenraad afspreken om, al dan niet met ‘werkgroepen’, zelf de lopende werkzaamheden te organiseren en bewaken (c), als kerkenraad de beroeping vanaf bij voorkeur 1 jan. 2023 organiseren (d).
 9. Als alternatief voor alleen minstens twee jaar gastpredikanten en steun van emeriti voor pastorale zorg, kan de mogelijkheid van een één- of tweejaarlijks contract met een kerkelijk werker met preekconsent worden onderzocht.
 10. Tevens zullen we intensief in contact en overleg moeten blijven met de gemeente via gemeenteavonden (de eerste in sept. / okt. 2021), Nieuwsbrief e.d.

De kerkenraad ziet de komende weken met belangstelling uit naar uw reactie en opmerkingen. U kunt deze sturen naar de scriba.

Namens de kerkenraad,
Leo van Veen
Scriba Gemeente rond de Kerk van Amerstol

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *