Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

De kerstnachtviering wordt een middagviering

Lieve mensen,

Het is adventstijd. We leven toe naar het kerstfeest. De geboorte van onze Heer Jezus. De boom staat weer in de kerk. De kinderen van de zondagsschool zijn in deze periode elke zondag bij de diensten en vertellen over hun project, dragen een gedicht voor en steken de adventskaarsen aan. De cantorij oefent kerstliederen en de kerkenraad is bezig met de organisatie en invulling van de diensten rondom de vieringen. Fijn dat dit allemaal (nog) kan, ondanks corona. De kerstmarkt gaat niet door, maar de werkgroep die altijd de kraam van de kerk verzorgt heeft niet stilgezeten. Op de markt van vrijdag 10 december hebben zij toch veel verkocht. De opbrengst van de kerstkraam is 2.080 euro. Wat een prachtig resultaat! Hartelijk dank voor jullie inzet. De opbrengst is voor de kerk.

Toch zullen vieringen anders zijn dan “normaal”. Over de viering van het zondagsschool kerstfeest leest u meer in deze nieuwsbrief. Ook de kerstnachtviering kan door de beperkingen niet in de avond plaats vinden.
De kerkenraad heeft besloten dat deze viering toch heel belangrijk voor ons als gemeente is. Vorig jaar kon het ook niet doorgaan. Daarom:

De kerstnachtviering wordt een middagviering op 24 december om half 4. We zijn heel blij dat dit georganiseerd kan worden. Dominee Koole leidt de dienst en de cantorij is er ook bij. We sluiten de gordijnen, de kaarsen zullen branden en tegen de tijd dat we naar huis gaan en elkaar gezegende kerstdagen wensen, is het donker.

Wat is het fijn dat ondanks alle maatregelen en beperkingen het kerstfeest van het jaar 2022 toch door ons als gemeente samen gevierd kan worden. We hopen u te ontmoeten, hetzij in de kerk, hetzij online of op een ander moment.

Namens de kerkenraad
Gezegende kerstdagen en een goed, hoopvol, en een zo gezond mogelijk 2022.
Rudy Bieleveld, preses.

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *