Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Bijdragen en tarieven

Collectebonnen

Graag moedigen wij het aanschaffen van collectebonnen aan, voordeel is dat dit minder bankkosten voor ons als kerk betekent. Collectebonnen verkrijgbaar per 20 stuks. Bestellen kan via het bankrek.no: NL28 RABO 0373715137 t.n.v. CvK Herv. Gemeente Ammerstol.

 • Vel van € 1,00 kost € 20,00
 • Vel van € 2,00 kost € 40,00
 • Vel van € 3,00 kost € 60,00

Tarieven kerkdiensten

Waar nodig wordt de PKN richtlijn gevolgd.
Deze tarieven zijn 1 maart 2023 ingegaan.

Het CVK hanteert als basistarieven:

 • Huur kerk, consistorie/jeugdruimte/ Achterschip, per dagdeel € 150,00
 • Huur kerk, door mensen van buiten de gemeente € 220,00
 • Basis vergoeding bij huwelijksdienst € 400,00
 • Begeleiding door een predikant bij de rouwdienst € 280,00
 • Gebruik kerk en consistorie bij condoleren, per keer € 200,00
 • Kosten rouwdienst kerk € 250,00
 • Organist basis tarief € 110,00
 • Gebruik beamer/ live dienst € 110,00

Giften zijn altijd welkom!

College van kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters hebben het beheer over de goederen van de kerkelijke gemeente, zoals het kerkgebouw en de pastorie. Zij zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en verhuur van deze gebouwen.

Onderhoud kost geld en de kerkrentmeesters zijn afhankelijk van giften. Onze kerk en pastorie staan er redelijk bij maar er zijn altijd meer onderhoudswensen dan de bankrekening toelaat. Een gift aan het college van kerkrentmeesters (CvK) is een gift aan de gebouwen waarin we zo graag samenkomen en waarin iedereen welkom is! Wilt u het college van kerkrentmeesters steunen? Zie op https://kerkvanammerstol.nl/predikant-en-kerkenraad/administratie/ voor de contact- en bankgegevens.

Diaconie

De diaconie van de kerk zorgt voor de behoeftigen, de kwetsbaren in de samenleving. Ze wordt wel het maatschappelijk werk van de kerk genoemd. Het beheer en de boekhouding van de diaconie is strikt gescheiden van het beheer en de boekhouding van de kerk. Zo zijn giften aan de diaconie dus giften aan hen die het echt nodig hebben. Wilt u de diaconie steunen? Zie op https://kerkvanammerstol.nl/predikant-en-kerkenraad/administratie/ voor de contact- en bankgegevens.

Nalaten dichtbij huis, dichtbij uw hart

Als kerkgemeenschap beleven we samen het geloof dat ons van generatie op generatie is overgedragen. Dat geloof vieren we in de kerk, waar we samen bidden, zingen en nadenken over het leven. Waar we belangrijke momenten als geboorte en huwelijk vieren en troost vinden bij ziekte of teleurstelling.

Het geloof dat ons is overgedragen, mogen wij op onze beurt weer doorgeven aan volgende generaties. Dat kan onder meer door de kerk op te nemen in uw testament. U draagt dan met uw nalatenschap bij aan een kerk die ook in de toekomst een levendige diaconale en missionaire gemeenschap kan zijn. Wat u nalaat krijgt zo een bestemming dichtbij huis en dichtbij uw hart. Wilt u meer weten over de mogelijkheid om na te laten aan uw kerk, neem dan contact op met het college van kerkrentmeesters en/of met de diaconie, zie https://kerkvanammerstol.nl/predikant-en-kerkenraad/administratie/.