Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Avondgebed woensdag 10 maart

In de veertigdagentijd laten we op woensdagavond om 19 uur het gebed klinken in onze kerk.
Zo houden wij het gebed gaande in onze gemeente. Voor wie thuis mee wil bidden volgen hier de teksten die wij gaan gebruiken.
Na afloop zetten we de geluidsopname op de website.

Bemoediging
v: Onze hulp is in de Naam van de Heer.
a: Die hemel en aarde gemaakt heeft.
V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
A: en niet laat varen de werken van Zijn handen

V: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest, Amen.

Lezing Psalm 126

Toen de HEER het lot van Sion keerde, was het of wij droomden, een lach vulde onze mond, onze tong brak uit in gejuich. Toen zeiden alle volken: ‘De HEER heeft voor hen iets groots verricht.’ Ja, de HEER had voor ons iets groots verricht, we waren vol vreugde. Keer ook nu ons lot, HEER, zoals u water doet weerkeren in de woestijn. Zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich. Wie in tranen op weg gaat, dragend de buidel met zaad, zal thuiskomen met gejuich, dragend de volle schoven.

Psalm 122

Verheugd was ik toen ik hoorde:
‘Wij gaan naar het huis van de HEER,’
verheugd ben ik, nu onze voeten staan
binnen je poorten, Jeruzalem.

Jeruzalem, als een stad gebouwd,
hecht en dicht opeen.
Daar komen de stammen samen,
de stammen van de HEER,
om Israëls plicht te vervullen,
te prijzen de naam van de HEER.

Daar zetelt het gerecht,
daar troont het huis van David.
Vraag om vrede voor Jeruzalem:
‘Dat rust hebben wie van je houden,
dat vrede heerst binnen je muren
en rust in je vesting.’

Om mijn verwanten en vrienden
zeg ik: ‘Vrede zij in jou.’
Om het huis van de HEER, onze God,
wens ik je al het goede.

Voorbede

Niet met wonder en geweld komt U bij ons,
U breekt niet in in ons bestaan,
onweerstaanbaar is uw kracht die mild
en liefdevol ons leven omhult,
zo worden wij behoed en gaan wij niet verloren.
Heel deze wereld omvat U
de stilte spreekt van U
de dag gaat in U op
de nacht zwijgt in U.
Aan U vertrouwen wij toe wat in ons leeft,
onze hoop en ons verlangen vindt in U haar bestemming
in U geborgen zijn allen die ziek zijn,
U tempert het geweld waarmee mensen elkaar naar het leven staan
U hoedt de vriendschap en doet ons gevoelig zijn
voor wat een ander overkomt,
U bent thuis bij ieder die onder uw schaduw wil wonen.
Hoor, U die ademt in ons leven,
wat zich uitspreekt in de stilte.

Stil gebed

Onze Vader

Zegen

God die van verre ziet, roept ons
en wij gaan nog ongekende wegen;
God die ons nabij is , een steun in onze rug,
wij houden vol en verliezen niet de moed.
God is het, die ons bezielt, ons zegent en doet weten:
God geeft u vrede.
Amen

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *