Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Armoede: feiten en cijfers

Armoede heeft veel gezichten, ook in Nederland, in elk dorp en elke stad. Van dakloze mensen in de grotere steden tot stille armoede achter de voordeur. Van werkloze zelfstandigen zonder personeel tot het kind dat niet mee kan op schoolreisje, omdat er geen geld is.
Wat is armoede? Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is er sprake van armoede wanneer iemand gedurende langere tijd niet de middelen heeft om te kunnen beschikken over de goederen en voorzieningen die in zijn samenleving als minimaal noodzakelijk gelden.

Definitie
De definitie van het SCP betekent dat armoede in Nederland niet te vergelijken is met armoede in landen waar hongersnood en droogte heersen. En ook dat de armoede van nu heel wat anders is dan de armoede net na de Tweede Wereldoorlog. Want toen golden er heel andere normen voor wat minimaal noodzakelijke uitgaven zijn. Er is bijv sprake van armoede als er onvoldoende geld is voor voeding, een goede woning of kleding. Als iemand wel de middelen heeft, maar ervoor kiest om het geld aan andere zaken te besteden, is er geen sprake van armoede.

Waar ligt de grens?
Uit gegevens die het Nibud heeft verzameld heeft het SCP twee varianten uitgewerkt om de armoede vast te stellen. Het eerste is het basisbehoeftenbudget. Dit zijn de minimale uitgaven van een zelfstandig huishouden aan basisbehoeften, zoals wonen, kleding en voedsel. Ook vallen hier bijvoorbeeld verzekeringen, energiekosten en persoonlijke verzorging onder. Het tweede is wat ruimer en wordt het niet-veel-maar-toereikendbudget genoemd. Dit houdt ook rekening met bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportclub, recreatie en een huisdier. Luxe goederen zoals een auto ontbreken hierin.
Om armoede te meten, worden deze grensbedragen afgezet tegen het besteedbaar huishoudensinkomen. Het CBS maakt voor het meten van armoede gebruik van de zogenaamde lage inkomensgrens. Dat is afgeleid van het bedrag dat een alleenstaande bijstandsgerechtige in 1979 ontving en is sindsdien geindexeerd. Dit niveau wordt verhoogd voor meerpersoonshuishoudens en kinderen.

Hartelijke groet namens de diaconie,
Jose Bos en Guusje van Amerongen

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *