Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Afscheid en welkom

Het is alweer enige tijd geleden dat in de dienst van 18 december Ton Bos als koster afscheid nam van onze gemeente omdat zij verhuisd waren naar Stolwijk en te kennen hadden gegeven ook daar in de toekomst naar de kerk te willen gaan. Hierbij stonden we even stil bij al het werk, vaak onzichtbaar, wat Ton voor onze kerk gedaan heeft, Als koster maar ook met de diverse andere werkzaamheden voor de kerk. Hierbij denken wij met grote dankbaarheid terug bij zijn bijna dagelijkse hulp bij de vervanging van de kerkvloer. Toen het breken van de beton vloer vertraging opliep, heeft hij zelfs vrije dagen opgenomen om mede de klus te klaren zodat de planning van de aannemer geen vertraging op zou lopen.
We wensen Ton, Jose en zijn gezin alle goeds voor de toekomst.

Gelijk daarna konden wij Sjaak van Buren welkom heten als koster, die op dat moment stopte met het ambt van kerkrentmeester. Ook hier werd benoemd wat Sjaak allemaal voor de kerk gedaan heeft en nog steeds doet, en zich nu als koster gaat inzetten voor onze kerk. We hebben weer een koster die in Ammerstol woont!

In de dienst van 22 januari werd Nel Brand benoemd als nieuwe kerkrentmeester. Omdat zij geen deel gaat uitmaken van de kerkenraad, hoefde zij niet officieel bevestigd te worden. Dit werd door onze gemeente wel gemist en daarom hebben we Nel na afloop van de dienst van 5 februari even naar voren geroepen, haar officieel voorgesteld aan de gemeente en hartelijk welkom geheten.
De nieuwe onderlinge taakverdeling wordt de komende periode verder uitgewerkt.

Bernard Zom
Voorzitter Kerkrentmeesters

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *