Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Actie Kerkbalans Hervormde Kerk Ammerstol

“Geef vandaag voor de kerk van morgen” Waarom voor morgen? We leven toch vandaag? Maar morgen is onze toekomst, niet alleen voor u, maar ook voor uw kinderen en kleinkinderen. Wij willen er in de toekomst ook voor hen zijn. De kerk is een waardevol gebouw wat niet in bedragen is te vangen, misschien ook lastig in woorden te vangen.

De kerk is een plek waar we het geloof met elkaar kunnen delen. Waar we rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Het is een plek waar we er voor elkaar zijn. Waar we zorgen voor elkaar maar ook voor de mensen om ons heen. Zo willen we als gemeenschap van grote betekenis zijn in onze samenleving.

Zo zijn we het afgelopen jaar als kerkenraad en kerkrentmeesters actief geweest om een bijdrage te leveren aan de opbouw van een gemeenschap die omziet naar elkaar en klaarstaat voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan diegenen die een naaste verloren hebben of ernstig ziek zijn en ouderen. Ook willen we er zijn voor onze jeugd. Denk hier aan de zondagschool, voor de jeugd van de basis school t/m groep 8, en het eetcafé voor de oudere jeugd t/m 18 jaar. En op vrijdag morgen “de koffie achterom” in het Achterschip met een gezellig praatje.

Ook in 2023 willen we het samen kerk-zijn vorm en inhoud geven. We willen vooruit, investeren in het gebouw, in omzien naar elkaar en van betekenis zijn. Daar hebben we uw steun bij nodig! Met deze brief doen we daarom een beroep op u voor een financiële bijdrage.

Want ook al is de waarde van de kerk niet in bedragen te vangen, kerk-zijn kost wel geld. Denk aan het kerkgebouw, het pastoraat, het kinderwerk. In 2023 willen we daarnaast de toiletgroep en keuken aanpassen aan deze tijd. Alleen samen kunnen we dit waarmaken! Zodat we ook in 2023 een gastvrije plek mogen zijn waar mensen zich gezien en geliefd weten, verbinding vinden en geïnspireerd raken.

Met elkaar vormen we een gemeenschap waar mensen altijd welkom zijn. Uw steun is daarbij van onschatbare waarde.

Daarom doen wij mee met de Actie Kerkbalans. Geef ook!

U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer NL96RABO0307313727 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Kerk Gem. Ammerstol onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2023’.

Vul het toezeggingsformulier vandaag nog in, zie bijlage.

Alvast bedankt namens de Kerkrentmeesters van de Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *