Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Aan medewerkers van de Actie Kerkbalans 2019

Beste medewerker Kerkbalans,

“Actie Kerkbalans” t.b.v. de Gemeente rond de Kerk van Ammerstol wordt dit jaar van 19 januari t/m 2 februari gehouden. Wij vragen jullie vriendelijk ons weer te helpen, vele handen maken immers licht werk! Hoe groter het aantal helpers, hoe kleiner het aantal adressen per wijk.

Mogen wij op jullie medewerking rekenen?

Het gaat er tenslotte om, met elkaar er voor te zorgen, dat onze kerk kan blijven bestaan, dat we een dominee hebben, de gebouwen onderhouden kunnen worden en we uitstralen naar anderen, om zo een ieder bij de activiteiten van de enige kerk in Ammerstol te betrekken.

In de week voor het begin van de actie hoop ik, het actiemateriaal bij jullie af te geven. Afgezien van een enkele wijziging krijgt ieder zijn eigen, vertrouwde wijk weer. Als jullie niet in staat of bereid zijn medewerking aan deze actie te verlenen, willen jullie dit dan aan mij doorgeven?

Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Namens het college van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente van Ammerstol,

Sjaak van Buren.

U kunt mij eventueel bereiken op 0182351880 of via mail sjaakvanburen@hetnet.nl

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *