Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Op 31 januari is mijn vader overleden aan de gevolgen van corona. Hij was oud, 96, en ook een gewone griep was waarschijnlijk al teveel voor hem geweest. 9 februari hebben wij hem uitgeleide gedaan. Allereerst wil ik jullie heel hartelijk bedanken voor alle lieve kaarten, berichten en groeten, die jullie ons gestuurd hebben. Dat was echt hartverwarmend en jullie hebben ons getroost. Net als Aart Burger, was ook mijn vader een gelovig man. Hij zag het sterven als een weg naar het licht. Het loslaten van het lichaam vond hij een hele opgave, maar daarna zouden engelen hem de weg wel wijzen naar de Eeuwige. Ook hij was een paasmens.

Woensdag 17 februari, Aswoensdag, begint de veertigdagentijd op weg naar Pasen, naar het feest van bevrijding uit wat ons knecht en in zijn greep houdt. Het feest van leven dat sterker is dan de dood. Het feest van de schepping zelf, die ooit begon met Gods roepen: er zij licht. En er was licht.

In die veertigdagentijd houden we een korte gebedsdienst op de woensdag. Die komt als geluidsopname, zoals vroeger, op de website. Intenties voor het gebed kunnen jullie aan mij doorgeven. De kerk is leeg nu wij er niet samen mogen komen. We kunnen enkel de dienst op zondag zien via het scherm. Op woensdag laten we ons gebed klinken en dat zal de ruimte vullen en wij zullen weten: wij zijn niet alleen.

Nu houden wij gewoonlijk avondmaal op de eerste zondag van de veertigdagentijd. Maar maaltijd, ook de maaltijd van de Heer, veronderstelt samen aan tafel gaan en samen zijn. Nu dat niet kan, is het beter om die eerste zondag geen avondmaal te vieren en niet te doen alsof. Hoe dat zal gaan op Witte Donderdag, daar komen we nog op terug. Hoe het ook zij, al zijn wij niet samen, wij gaan wel verbonden met elkaar op weg naar het feest van het licht dat komen zal, naar een vruchtbare aarde, naar vrijheid en naar het leven in het spoor van Jezus.

Bij de uitvaart van mijn vader heb ik een in memoriam uitgesproken aan de hand van acht Bijbelverzen. Dit vers was het laatste:
Niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand van ons sterft voor zichzelf. Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer. Romeinen 14, 7 – 8
Laten we elkaar vasthouden op de weg die wij gaan.

Ds. Roel Braakhuis

Categories: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *