Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Lezing en overdenking woensdag 13 mei

Begroeting

Lezing Johannes 14, 15 – 31

Als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken.’ Toen vroeg Judas (niet Judas Iskariot) aan Jezus: ‘Waarom zult u zich wel aan ons, maar niet aan de wereld bekendmaken, Heer?’ Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat ik zeg, en wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik gezonden ben. Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben. Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.
Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik. Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is. Ik kan niet lang meer met jullie spreken, want de heerser van deze wereld is al onderweg. Hij heeft geen macht over mij, maar zo zal de wereld weten dat ik de Vader liefheb en doe wat de Vader me heeft op gedragen. Kom, laten we hier weggaan.’

Gedachte ter overweging

Jezus spreekt een taal, die niet van deze wereld lijkt te komen en dat komt die dan ook niet. In Jezus’ woorden is ‘de wereld’ dat deel van de werkelijkheid dat niet kan horen en niet kan zien. Dat in tegenstelling tot degenen die Jezus woorden wel horen en ernaar handelen en wel zien wat hij doet en daarin het werken van de Vader zien, van God.
Wij kunnen ontvankelijk zijn voor de pleitbezorger, de Geest, voor Jezus Messias, voor de Vader, zelfs zo dat de Geest in ons woont en dat wij in Jezus zijn en Jezus in God en wij met Jezus in de Vader. Zo intiem en zo transparant.
En wij kunnen met de wereld niet ontvankelijk zijn voor deze liefde. Zo bezig met wat ons overkomt, zo beheerst door onze eigen waarheid, dat er geen ruimte is om open te staan voor wie groter is dan wij zijn. Die kortzichtigheid en slechthorendheid wil God in Jezus doorbreken. Door te laten zien waar dat toe leidt: een onschuldig mens zal lijden en sterven. Zoals tot op de dag van vandaag onschuldige mensen lijden en sterven en zoals het nog steeds zo is dat wij dat liever niet onder ogen willen komen en wegkijken. Hulde aan een koning die dit bij hemzelf en bij ons doorbreken wil.
In Jezus’ sterven wordt de machteloosheid zichtbaar van de macht, die wel kan doden, maar niet tot leven kan wekken. Zie de mens.
Jezus bereidt zijn vrienden voor op wat komen gaat. Ook in wat te gebeuren staat zal Gods aanwezigheid zichtbaar worden, ook hier zal God, zal de Geest, zal Jezus zelf er zijn: hij zal leven en wij met hem.
De leerlingen staan nog met één been in de wereld en één been in de waarheid die Jezus voorleeft. Je hoort ze hinken op twee gedachten en zo zal dat met ons ook wel zijn. Het is een grote waarheid, een waarheid die groter is dan wij zelf zijn, dat ook Jezus ’ lijden en sterven in God gedragen wordt. Een waarheid waar wij ja op zeggen en tegelijkertijd nee op schudden.

Gebed

Kom als de liefde zelf, God,
kom Gezegende, die ons zegent
deze dag maakt ons dankbaar
om alles dat U ons geeft
om al het goede waarvan wij leven,
onze adem, onze hartslag het ritme
van uw lied dat in ons klinkt.
In Jezus’ lijden kent U ons lijden,
in zijn sterven hebt U onze dood in U ontvangen
breng ons thuis bij U bidden wij,
vooral met hen die zich verloren voelen,
eenzaam in hun lot, bedreigd door ziekte
en de last van de jaren.
U die het leven hoedt,
wij danken voor alles wat wij mogen vieren
het leven dat verwacht wordt, de tijd van leven
die ons gegeven is, de vriendschap en de liefde.
Zoals in de dagen van het begin
gaat uw Geest over deze aarde,
over de steden die verwoest zijn, mensen op de vlucht,
over mensen die ziek worden wereldwijd
over vervuilde zeeën, verdroogd land, overvolle steden,
uw Geest die het gelaat van deze wereld zal veranderen
ons doet herinneren aan wie UI voor ons wilt zijn.

Onze Vader

Zegen

God die met ons is, zegene en behoede u
God die licht en leven is, moge u behoeden en bewaren
God, die liefde is, geve u vrede
Amen.

Categories: Geen categorie

1 reply

  1. Dank voor het doorgeven van de GEEST Hij was duidelijk aanwezig. Een heel fijn rustmoment! Nelly

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *