Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Maand: februari 2024

Uit de kerkenraad

De kerkenraad heeft 15 januari vergaderd. Na de opening met gebed bespraken we de notulen van de vorige vergadering en werden ze vastgesteld met dank aan Tineke van Santen. Er waren dit jaar geen verkiezingen, maar als u zin en tijd heeft om u te oriënteren of een functie voor u iets is, u bent van harte welkom informatie te vragen bij een kerkenraadslid of de dominee.  Daarna spraken we […]

Continue Reading →

Van de voorzitter

Beste mensen, verlangt u ook zo naar het voorjaar? Naar de lente en nieuw leven in de natuur? De eerste sneeuwklokjes steken hun kopje al boven de grond uit, ook andere bollen komen weer boven de grond uit. In de kerk leven we toe naar het Paasfeest. Het belangrijkste christelijke feest. Pasen, het feest van een nieuw begin. Dominee Anne ter Schuur schreef in haar bijdrage meer over het Paasfeest, […]

Continue Reading →

Ter overweging: Vasten is jezelf iets gunnen

Wanneer deze nieuwsbrief uitkomt is de veertigdagentijd net begonnen. Traditiegetrouw een tijd om bewuster te leven, minder te eten, geen alcohol te drinken, niet te snoepen, meer om te kijken naar anderen, langzamer te leven, enz. De komende weken volgen we Jezus op Zijn weg naar Jeruzalem. Een weg door de diepte heen, naar de opstanding. Vaak lezen we aan het begin van de veertigdagentijd het verhaal van de verzoeking […]

Continue Reading →

Nieuws van de diaconie

Er gaat wat veranderen met de collectes voor de diaconie. We gaan de opbrengsten van de collectes dit jaar op een andere manier verdelen. De opbrengsten worden dichter bij huis verdeeld. Binnen de Krimpenerwaard. In Ammerstol In onze eigen kerkelijke Gemeente. Een keer per jaar wordt de opbrengst van de collectes van een heel jaar verdeeld over de diverse projecten. Welke doelen hebben we voor dit jaar uitgekozen? De koffiehoek […]

Continue Reading →