Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Maand: februari 2023

Opbrengst collecte naar Giro 555 en Kerk In Actie

De gezamenlijke collecte van diaconie en kerkvoogdij heeft 500 euro opgebracht voor giro 555. Dat is een prachtig resultaat ,waarvoor we u namens de slachtoffers hartelijk dank voor zeggen. Waar een kleine gemeente groot in kan zijn! De diaconie heeft besloten dat bedrag te verdubbelen en 500 euro extra overgemaakt naar Kerk In Actie, naar Syrië, waar een pater erop let dat het goed wordt besteed. Het is broodnodig. Namens […]

Continue Reading →

Liturgische bloemschikking 1e zondag veertigdagentijd

Thema veertigdagen tijd: Uit liefde voor jou Als de liefde belangrijk is om je in te leven in de verhalen van een ander, dan is dit niet een rechtlijnig pad maar met onverwachte wendingen. Meebewegen en luisteren. We maken een boog van kronkeltakken. Kernwoorden geven aan waar de symboliek en de lezing elkaar raken en worden verbonden. Lezen Mattheüs 4:1–11 De lange weg Jezus wordt geconfronteerd met de macht van […]

Continue Reading →

Wie is de Boeddha uit het tuincentrum? Lezing door Hans Luiten

In ieder tuincentrum kun je een Boeddha kopen. Duizenden Nederlanders mediteren. De Dalai Lama verschijnt bij Collegetour. Het boeddhisme is nog nooit zo populair geweest. Maar wie was de Boeddha eigenlijk? Heeft hij wel bestaan? Zijn er historische bewijzen voor zijn bestaan? Wat heeft dat geloof te maken met het hindoeïsme? Hoe heeft het boeddhisme zich verspreid? En is het nou een filosofie of een godsdienst? In de lezing behandelt […]

Continue Reading →

Afscheid en welkom

Het is alweer enige tijd geleden dat in de dienst van 18 december Ton Bos als koster afscheid nam van onze gemeente omdat zij verhuisd waren naar Stolwijk en te kennen hadden gegeven ook daar in de toekomst naar de kerk te willen gaan. Hierbij stonden we even stil bij al het werk, vaak onzichtbaar, wat Ton voor onze kerk gedaan heeft, Als koster maar ook met de diverse andere […]

Continue Reading →

Van de voorzitter

Beste mensen, In de dienst van 22 januari hebben we afscheid genomen van Erna en Willie als ouderlingen. Gelukkig blijven ze wel “gewoon” gemeentelid. Tijdens ons laatste consistorie overleg vertelde Willie dat ze de tijd in de kerkenraad als zeer waardevol heeft ervaren. Dankbaar voor de goede samenwerking binnen het consistorie (de vergadering van ouderlingen, niet de ouderling/kerkvoogden), en de hele kerkenraad. Willie heeft vanaf 1991 al 8 jaar dienst […]

Continue Reading →

Ter overweging: vastentijd

Wanneer deze nieuwsbrief uitkomt, begint bijna de veertigdagentijd. Voor veel christenen is deze tijd een periode van vasten, van bezinning. Een periode van voorbereiding op het komende Paasfeest. Mensen vasten op verschillende manieren. Sommigen eten in deze periode geen vlees, anderen snoepen niet en weer anderen gebruiken in deze periode geen sociale media. Door te vasten ontstaat er ruimte voor God en de ander en ontstaat er ook ruimte om […]

Continue Reading →

De data van de Gesprekskring

De data van de Gesprekskring dit jaar (aanvang steeds 15:00 uur): 29 maart – in ’t Achterschip te Ammerstol 10 mei 2023 4 oktober 2023 15 november 2023. Een ieder die wil komen is welkom. Als men zijn of haar e-mail adres aan mij laat weten, stuur ik de deelnemers voorafgaand aan een bijeenkomst eventuele informatie. Mede namens ds Anne ter Schuur: iedereen is van harte welkom! Leo van Veen

Continue Reading →

Vastenmaaltijd

Al jaren wordt er in de tijd voor Pasen meerdere keren een vastenmaaltijd gekookt. Een sobere maaltijd waarbij we ons kunnen realiseren dat het in de wereld zo goed niet gaat. En, nadat het in de coronatijd stil heeft gelegen komt het dit jaar terug. Op 8 en 22 maart wordt er weer een vastenmaaltijd georganiseerd voor u. Er komen inschrijflijsten bij de Koffie Achterom en achterin de kerk. Schrijf u in, of bel […]

Continue Reading →