Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Maand: november 2021

Protocol bijwonen kerkdiensten d.d. 15 november 2021

Het zal niemand zijn ontgaan: het opnieuw aantrekken van de Coronapandemie maakt het noodzakelijk dat we weer alle voorzorg- en beschermingsmaatregelen aanscherpen. Hoewel de PKN meldt dat rond 17 november 2021 het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) met een nader advies beloofd te komen n.a.v. de door het kabinet op 12 november 2021 aangekondigde maatregelen, betekent e.e.a. nu voor ons het volgende voor het kunnen bijwonen van de diensten. Om […]

Continue Reading →

Koffie Achterom tot nader order gesloten

Natuurlijk hebben we allemaal de persconferentie van afgelopen vrijdag gehoord. Daar zij wij niet vrolijk van geworden. Weer maatregelen en over 3 weken, Joost mag weten wat er dan nog over ons heen komt. Komt bij dat onze gasten zich niet allemaal even goed aan de 1.5 meter regels en de looprichting houden. Ook voor onze vrijwilligers voelen we ons verantwoordelijk. Daarom hebben Anneke en ik besloten het koffiedrinken op […]

Continue Reading →

VolksKerstzang gaat niet door

“Hoopvol uitzien”, was het thema van VolksKerstzang 2020. Vol goede moed zijn wij de afgelopen maanden bezig geweest met de opzet voor de VolksKerstzang 2021. Tot onze spijt hebben wij echter begin deze week moeten besluiten tot stopzetten van de voorbereidingen. Corona treft op dit moment ook leden van ons team en gezinnen en meewerkenden. Omdat het belang van onze naaste bovenaan staat zijn wij tot conclusie gekomen dat het […]

Continue Reading →

Kerstmarkt 11 december 2021 van 15.00 tot 18.00 uur

Op het moment van plaatsing van dit stukje is nog niet zeker dat onze kerstmarkt door kan en mag gaan. Vol spanning wachten wij de gesprekken af die het Feestcomité eerdaags gaat voeren met de Gemeente Krimpenerwaard. Maar dan nog: welke maatregelen komen er na deze semi-lockdown op ons af? Deze zullen kort voor de 11e bekend gemaakt gaan worden. Het is voor de organisatie moeilijk, deze blijvende onzekerheid. We willen […]

Continue Reading →

Uit de kerkenraad van 10 november 2021

Op woensdagavond 10 november kwamen we weer bijeen voor de maandelijkse vergadering van de kerkenraad. Natuurlijk hebben we gespeculeerd over hoe het de komende weken zou (kunnen) gaan. Maar we zijn snel met de agenda begonnen, omdat er zoals om deze tijd gebruikelijk heel veel dingen moeten worden besproken. En daarnaast gaat het dit jaar ook over COVID en het beroepen van een nieuwe predikant. Vanwege ziekte van onze preses […]

Continue Reading →

Verkiezing nieuwe leden van de kerkenraad

Al weer een paar weken geleden hebben we u gevraagd namen door te geven van gemeenteleden die u graag, namens u, in de kerkenraad zou zien. Daar heeft u ruim gehoor aan gegeven. Maar liefst 20 namen zijn er door u genoemd. Dat is heel mooi en hoopvol. De volgende stap is nu dat alle stemgerechtigde leden vier namen uit al deze kandidaten kiezen. De stemgerechtigde leden zijn: belijdende leden […]

Continue Reading →

Pastoraat in de vacante periode

Op 26 oktober kwamen wij met verschillende mensen uit de gemeente bij elkaar om te zien hoe we het pastoraat zouden kunnen organiseren. Ook Ds. Koole uit Schoonhoven was hierbij aanwezig. Besproken werd hoe je dat nou doet, een pastoraal bezoek brengen. Dit leverde mooie gesprekken, vragen en natuurlijk ook onzekerheden op. De bedoeling is dat alle gemeenteleden minstens 1 keer per jaar, en waar nodig meer, een bezoek krijgen. […]

Continue Reading →

Predikanten in de vacante periode: ds. Luci Schermers

Ik ben predikant in de Ontmoetingskerk te Krimpen aan de Lek. Samen met mijn man woon ik in Capelle aan den IJssel. We hebben 2 dochters, 2 schoonzoons en 2 kleinkinderen. Mijn carrière is begonnen in het basisonderwijs. Na een aantal jaren heb ik mijn baan opgezegd en ben toen theologie gaan studeren. Vanaf 1989 ben ik als geestelijk verzorger werkzaam geweest in de Capelse Verpleeghuizen (nu Rijckehove) en in het […]

Continue Reading →