Gemeente rond de kerk van Ammerstol

Het gezicht en de informatiebron van onze gemeente op het internet

Maand: juli 2021

Rommelmarkt? Ja, tenzij…

De rommelmarktcommissie stuurt nog steeds aan op een rommelmarkt op 11 september 2021. In deze alsmaar veranderende omstandigheden kan echter niet ver vooruit gepland worden. De vergunning van de gemeente is nog niet binnen, we weten ook nog niet welke voorwaarden gesteld worden aan deze vergunning en of de Rommelmarkt van Ammerstol aan deze voorwaarden kan voldoen. Dus ja, de rommelmarkt gaat door tenzij we door de voorwaarden tegengehouden worden.

Continue Reading →

Niet als een storm, als een vloed

Niet als een storm, als een vloed, niet als een bijl aan de wortel komen de woorden van God, niet als een schot in het hart. Maar als een glimp van de zon, een groene twijg in de winter, dorstig en hard deze grond – zo is het koninkrijk Gods. Stem die de stilte niet breekt, woord als een knecht in de wereld, naam zonder klank zonder macht, vreemdeling zonder […]

Continue Reading →

Van de voorzitter

Beste mensen, In de vorige nieuwsbrief las u dat we bij het slotlied zacht mochten meezingen. Intussen zingen we alle liederen weer mee. Wat heerlijk dat dat weer kan. Wat ook heel fijn is dat we geen mondkapjes meer op hoeven. De 1,5 meter blijft wel gehandhaafd. Dat betekent dat we toch nog maar hooguit 35 mensen kunnen ontvangen in de dienst. Graag aanmelden via de mail , uiterlijk op […]

Continue Reading →

De kerk overleeft niet zonder jou!

Blog van Tijs van den Brink, bron: https://visie.eo.nl/artikel/2020/08/de-kerk-overleeft-niet-zonder-jou Het floepte er zomaar uit, op de eerste werkdag na m’n vakantie. Ik was in gesprek met Ferdinand Grapperhaus, de minister van Justitie en Veiligheid, voor Adieu God?. Hij vertelde openhartig over zijn geloofsontwikkeling en over zijn relatie met de kerk. Ineens zei ik, zonder dat ik het van tevoren had gepland: ‘Ik begin me steeds meer te ergeren aan mensen die geloven […]

Continue Reading →

Op reis met de kerk

Ja, u ziet het goed. Het logo van de kerkreizen. We hebben nog geen reis gepland, want wij willen eerst zeker weten of er nog animo is om volgend jaar weer met de kerkreis op stap te gaan. In 1997 zijn wij begonnen met de Kerkreizen en hebben ondertussen al 9 landen bezocht. Degenen, die bijna alle reizen hebben meegemaakt waren toen vijftigers. Deelnemers kwamen uit het gehele land, want zusjes, […]

Continue Reading →